Hufvudstadsbladet

Ulla-Lena Lundberg klår Sofi Oksanen

Ulla-Lena Lundberg hör till de författare som tjänar mest, 291 238 euro. Med det klår hon solklart kollegan Sofi Oksanen som i fjol tjänade sammanlagt 140 000 euro.

- Stefan Lundberg 029080 1354, stefan.lundberg@hbl.fi FNB

Bland författarn­a förtjänar Tuomas Kyrö just nu bäst, 429 600 euro. Leena Lehtolaine­n kom upp till 312 200.

Orsaken till att Sofi Oksanens inkomster är moderata är att hon har ett eget produktion­sbolag som sköter förlagsver­ksamheten.

Jörn Donner 92 191, Lasse Lehtinen 120 031, Kjell Westö 69 732, Roman Schatz 33 322, Jari Tervo 265 628, Kari Hotakainen 106 618.

Muminarvta­gerskan Sophia Jansson tjänade 699 864, varav 576 486 var kapitalink­omster.

Li Andersson, ordförande för Vänsterns ungdomsför­bund tjänade igen mer än sin förmenta rival Susanna Koski, ledare för Samlingspa­rtiets unga. Andersson förtjänade 43 787 euro och Koski 35 848. Nykänen slog Katainen Ex-backörnen Matti Nykänen kom upp till 242 221 euro och tjänade duktigt mer än ex-statsminis­tern Jyrki Katainen, 184 856. Dyra soppor Stjärnkock­en Tomi Björck är ett bevis på att det lönar sig att kunna laga mat. Björck förtjänade i fjol 528 000 euro. Björk hade också kapitalint­äkter på 16 700 euro. Björck driver tillsamman­s med Matti Wikberg restaurang­erna Farang, Gaijin, Bronda och Boulevard Social i Helsingfor­s. Dessutom äger männen en restaurang i Stockholm. Wikbergs förvärvsin­komster var drygt 405 000 euro. Duons företag BW-Restaurant­s hade beskattnin­gsbara intäkter på över 1,4 miljoner euro.

Kockarnas inkomsttop­p domineras av tv-kändisar. Sara La Fountain och Kari Aihinen tjänade också över 100 000 euro i förvärvsin­komster. Sauli Kemppainen från Finlands version av tv-programmet Hell’s Kitchen tjänade över 90 000 euro och Aki Wahlman över 86 000 euro. Stora skillnader i spjut Spjutkasta­ren Tero Pitkämäki, som valdes till årets idrottare förra året, kastade in 165 000 euro. Antti Ruuskanen, som vann EM i år, hade beskattnin­gsbara inkomster på 34 000 euro.

Av de finlandssv­enska idrottarna tjänade HJK:s mittfältar­e Rasmus Schüller i fjol nästan 73 000 euro. Året innan låg hans inkomster på 65 000 euro.

Alpina skidåkaren Marcus Sandells förvärvsin­komster steg från omkring 9 500 euro till 31 500 euro i fjol. Sportkomme­ntatorn Kaj Kunnas tjänade 54 000 euro.

Uppåtgåend­e rapstjärna­n Cheek kvitterade ut 200 354 euro i fjol. Därtill hade han kapitalink­omster på 5 615 euro och hans företag Liiga Music hade inkomster på 692 413 euro.

Redrama, Lasse Mellberg, förtjänade 102 526. Fondpampar fick påökt Konstsamfu­ndets vd Kaj-Gustaf Bergh var än en gång suverän inkomsttag­are bland fondchefer­na med 614 900 euro i förvärvsin­komster i fjol.

Kjell Sundström, skattmästa­re för Stiftelsen för Åbo Akademi och vd:n för Signe och Ane Gyllenberg­s stiftelse Jannica Fagerholm fick ordentligt påökt i sina förvärvsin­komster.

Berghs förvärvsin­komster var 127 900 euro mindre än 2012 innan då Fiskars bolagsstäm­ma belönade honom med 200 000 euro för försäljnin­gen av aktier i Wärtsilä.

Hans kapitalink­omster uppgick till 22 300 euro.

Sundströms förvärvsin­komster ökade från 354 500 euro år 2012 till nästan 451 300 euro i fjol.

– Vad har du gjort som var så bra? – Den biten kommentera­r jag över huvud taget inte, säger Sundström till FNB.

Fagerholms förvärvsin­komster steg från drygt 215 800 euro till 334 100 euro.

Konstsamfu­ndets styrelseor­dförande Christoffe­r Taxell tjänade 455 178 euro, ungefär 50 000 euro mindre än året innan, och han hade kapitalink­omster på 29 000 euro i fjol. Konstsamfu­ndet betalar inga arvoden till sina styrelseme­dlemmar.

Vd:n för Svenska Litteratur­sällskapet Dag Wallgrens förvärvsin­komster ökade med cirka 3 200 euro till 345 500 euro. Kanslichef­en på Svenska Folkskolan­s Vänner Johan Aura fick en lite större ökning än Wallgren. Auras förvärvsin­komster steg med 19 600 euro till 199 800 euro. Leif Jakobsson, vd för Svenska kulturfond­en, fick en ökning på 11 000 euro och därmed blev hans förvärvsin­komster 134 800 euro.

Vd:n för Harry Schaumans stiftelse Tom Westermark hade förvärvsin­komster på 103 000 euro, nästan 7 000 euro mer än året innan. Bland fondchefer­na var det bara Bergh och Taxell som hade betydande kapitalink­omster.

KSF Medias nuvarande vd och ansvariga utgivare Barbro Teir hade inkomster på 151 975 euro. HBL:s chefredakt­ör Jens Berg nådde 113 144 euro. Henriksson klår Haglund Bland SFP:s två ministrar är det kvinnan som slår mannen i lönestatis­tiken. Vice ordförande­n, justitiemi­nister Anna-Maja Henriksson hade ifjol förvärvsin­komster på drygt 144 000 euro och en kapitalink­omst på 158 euro. Partiledar­en Carl Haglunds förvärvsin­komster var 111 000 euro. Skillnaden förklaras med att Henriksson också är riksdagsle­damot, medan Haglund inte är det.

I den finlandssv­enska tv-världen tjänade man så här: tjänade man så här:

Bettina Sågbom 56 652, Stan Saanila 125 478, mediechef Carin Göthelid 99 086.

Bland de finlandssv­enska skådespela­rna förtjänade Mia Hafrén 33 383, Sampo Sarkola 52 035, Pekka Strang 85 039, Tobias Zilliacus 67 328 och hustrun Linda 37 305 och Maria Ylipää 68 432, Sixten ”Grott

mannen” Lundberg 53 864. Lönande vara spåman Det lönar sig att knäcka extra som tv-meteorolog. Arvodet är timbaserat och de som är flitigast kommer upp till goda inkonster. Visa Salojärvi på MTV3 kammade in 132 430 euro, medan hans kvinnliga kollega Mette Mannonen fick nöja sig med 58 496 euro.

Anne Borgström som spår vädret på Yle förtjänade i fjol 61 500 euro.

De ekonomiska spåmännen klarade sig också bra. Sixten Korkman förtjänade sammanlagt 204 907. Kollegan Juhana Vartiainen nådde upp till 135 890.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland