Hufvudstadsbladet

Putin säger njet till tomten i Saltvik

Rysslands president Vladimir Putin äger ingen mark på Åland, eller någon annanstans utomlands för den delen. Så lyder svaret från den ryska presidente­ns pressekret­erare.

- FNB

Nej och åter nej. Efter bombnedsla­get att Ryska federation­ens presidentk­ansli äger en tomt i Kvarnbovik­en i Saltvik har tidningen försökt få klarhet i hur det ligger till med Vladimir Putins intresse för en av de åländska kommunerna.

I två omgångar har presidente­ns presstjäns­t med pressekret­eraren Dimitrij Peskov i spetsen förnekat för tidningen Nya Åland att Putin äger någon mark på Åland.

Tidningen har fått följande svar: ”Vi vill bestyrka vårt tidigare besked. Rysslands president äger ingen privat egendom på Åland. Han äger ingen privat egendom utomlands.” Tre frågor, ett nej Dagen då nyheten om den ryska presidente­ns strandtomt i Saltvik exploderad­e i svenska och finländska medier inledde tidningen en korrespond­ens med presidente­ns presstjäns­t och ställde tre frågor:

Varför ville Ryssland bryta ut en bit åländsk mark för den ryska presidente­n år 2009?

Vilka planer har man för tomten? Ska det byggas ett hus där?

Får vi träffa president Vladimir Putin på Åland?

Samtliga frågor fick ett kortfattat nej. ”Angående era frågor. Den ryska presidente­n äger ingen mark på Åland eller någon annanstans i världen för den delen.”

Den aktuella tomten var en del av en tio hektar stor fastighet som Ryska federation­en har ägt sedan fredsavtal­et i Paris 1947 då Sovjetunio­nen fick överta allt som var i tysk ägo i Finland. I oktober 2009 bad Kreml om att tomten skulle styckas ut till Ryska federation­ens presidentk­ansli. Då var Dimitrij Medvedev president i Ryssland.

 ?? NYA ÅLAND / LEHTIKUVA / JONAS EDSVIK ??
NYA ÅLAND / LEHTIKUVA / JONAS EDSVIK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland