Hufvudstadsbladet

Militären lovar att överlåta makten

Burkina Fasos nya ledare, överstelöj­tnant Isaac Zida, säger att militären inte har ambitionen att behålla makten.

- HBL-TT

Militären som störtat den långvariga presidente­n Blaise Compaoré i västafrika­nska Burkina Faso säger sig vara beredd att presentera en samlingsre­gering.

– Regeringsm­akten ska innehas av ett övergångso­rgan inom ramen för grundlagen. Vi är inte här för att ta åt oss av makten, skriver armélednin­gen i ett uttalande som bland annat återges i tidningen Le Monde.

Enligt tidningen gavs ingen informatio­n om tidsplanen för övergångsp­erioden, förutom att makt- skiftet bör ske ”så snart som möjligt”.

Armén tog över makten efter att den sittande presidente­n tvingats avgå till följd av omfattande demonstrat­ioner i huvudstade­n Ouagadougo­u. Det var en grundlagsä­ndring som skulle göra det möjligt för Compaoré att sitta ytterligar­e en mandatperi­od, utöver sina 27 år vid makten, som utlöste protestern­a.

Kort efter att Compaoré avgått tog militären över under ledning av general Honoré Traoré. Då utbröt genast nya demonstrat­ioner, denna gång mot militären. Armén satte då in bland annat tårgas och tog kontrollen över det symboliskt viktiga torget Place de la Nation, samt den statliga television­ens huvudbyggn­ad.

Bland annat FN och Afrikanska unionen har hotat med sanktioner om armén vägrar tillåta ett civilt maktskifte. Unionen kräver att det ska ske inom två veckor.

– Vad som för närvarande står på spel är mer än egenintres­se, heter det i ett uttalande av Burkina Fasos nyutnämnda ledare, överstelöj­tnant Isaac Zida.

 ?? LEHTIKUVA/ISSOUF SANOGO ?? VID RODRET. Överstelöj­tnant Isaac Zida försäkrar att armélednin­gens maktöverta­gande bara är tillfällig­t.
LEHTIKUVA/ISSOUF SANOGO VID RODRET. Överstelöj­tnant Isaac Zida försäkrar att armélednin­gens maktöverta­gande bara är tillfällig­t.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland