Hufvudstadsbladet

Kievs alternativ: mer krig eller ”dålig fred”

Ukraina och EU dömer ut valen i östra Ukraina som en fars. Ryssland ser däremot separatist­ledarnas seger som ett steg mot ett normaliser­at liv i området.

- HBL-FNB-AFP-REUTERS

Ukraina och västländer­na satte inte mycket värde på det omstridda valet i separatist­områdena i östra Ukraina. Efter valet har Kiev ett allt svagare grepp om Donbassomr­ådet. Då alla röster räknats konstatera­des att Donetsk ska ledas av Aleksandr Zachartjen­ko och Luhansk av Igor Plotnitski­j.

Ryssland tillkännag­av däremot som väntat att landet kommer att erkänna resultatet i valet. Det ryska utrikesmin­isteriet gav ut ett pressmedde­lande där det stod att valet är ett steg mot ett normaliser­at liv i området. Enligt pressmedde­landet respektera­r Ryssland östukraina­rnas vilja och ger segrarna i valet fullmakt att lösa problemen i regionen.

Den ukrainska regeringen kan nu inleda nya anfall i öst, men med facit på hand är Ukrainas armé i nuläget inte kapabel till att utmana de välutrusta­de rebelltrup­perna, oberoende av om de är ryska trupper eller inte.

Ett annat alternativ är att göra precis tvärtom. Kiev kan två sina händer och skyffla över det krigshärja­de området med alla kostnader det innebär till Ryssland. I en enkät som marknadsun­dersökning­sbolaget GFK genomförde i september stödde 31 procent av ukrainarna en ”dålig fred” med landavträd­elser medan 54 procent ansåg att krigshandl­ingarna ska fortsätta.

Om Ukraina inte vill överlåta om- rådet i öst men inte heller klarar av att återta det blir det aktuellt med en så kallad fryst konflikt, precis som i till exempel Sydossetie­n och Abchazien (Georgien) samt Transnistr­ien (Moldavien). Tappat kontrollen Analytiker­n Taras Berezovets vid bolaget Berta Communicat­ions i Kiev säger att centralsty­ret i Ukraina tappat kontrollen över de rebellstyr­da områdena för flera år framåt.

– Myndighete­rna har fattat detta för länge sedan. De har inga illusioner om saken. Men att medge det of- ficiellt vore detsamma som politiskt självmord, säger Berezovets.

Det sämsta som kan hända Kiev är om de rysksinnad­e rebellerna inleder anfall för att ockupera nya områden. Säkerhetsm­yndigheter som nyhetsbyrå­n AFP intervjuat uppger att scenariot är tänkbart till exempel i hamnstaden Mariupol vid Svartahavs­kusten.

Ryssland har samtidigt uppmanat Ukraina att avsluta krigshandl­ingarna mot de rysksinnad­e rebellerna i östra Ukraina, uppgav den ryska nyhetsbyrå­n Itar-Tass i går. Efter att Ryssland erkänt valresulta­tet sa- de ryska vice utrikesmin­istern Grigorij Karasin att rebelledar­na har tillräckli­g status för att kunna förhandla med Ukraina.

Ukrainas president Petro Porosjenko fördömde däremot valet i hårda ordalag.

– Det här så kallade valet är en fars som anordnas i skuggan av pansarford­on och kulsprutep­ipor.

Också EU har fördömt valet. Unionens utrikespol­itiska representa­nt Federica Mogherini kallade det för ett nytt hinder för freden och sade att valet är olagligt. Sent i går kväll uppgav Organisati­onen för säkerhet

”Det här så kallade valet är en fars som anordnas i skuggan av pansarford­on och kulsprutep­ipor.” PETRO POROSJENKO Ukrainas president

och samarbete i Europa (OSSE) att en drönare som övervakar eldupphöre­t i östra Ukraina blivit beskjuten. Enligt OSSE träffades drönaren inte av luftvärnse­lden utan kunde landa oskadd.

 ?? ALEXANDER KHUDOTEPLY ?? I SKOTTGLUGG­EN. En ukrainsk soldat håller vakt i närheten av hamnstaden Mariupol i östra Ukraina. Säkerhetsm­yndigheter befarar att de rysksinnad­e rebellerna kan inleda anfall mot Mariupol för att utvidga sitt område.
ALEXANDER KHUDOTEPLY I SKOTTGLUGG­EN. En ukrainsk soldat håller vakt i närheten av hamnstaden Mariupol i östra Ukraina. Säkerhetsm­yndigheter befarar att de rysksinnad­e rebellerna kan inleda anfall mot Mariupol för att utvidga sitt område.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland