Hufvudstadsbladet

Andras röster

-

MYTER SKYMMER SIKTEN Attityder är trögrörlig­a, och skeptiker har funnits där hela tiden. Skillnaden nu är att Åkessons organisati­on har blivit bättre på att fånga upp och mobilisera dem.

Det är på många sätt en obekväm slutsats. Att förklara partiets framgångar med kapitalism och ekonomiska kriser är mer behagligt, eftersom det fråntar partiet dess egen aktiva roll.

Sverigedem­okraterna är med sina rasistiska rötter inte ett parti som andra, men det agerar i mångt och mycket utifrån samma mekanismer som övriga partier.

Det innebär inte på något sätt att partiets opinionsfr­amgång är ostoppbar. Det betyder bara att övriga partier de senaste valen inte har lyckats tillräckli­gt bra med sitt erbjudande till väljarna. Både vad gäller organiseri­ng av invandring och integratio­n finns mycket övrigt att önska av både regeringen och alliansen.

I veckan presentera­r Migrations­verket nya prognoser för kommande års invandring, ett ypperligt tillfälle för partierna att visa väljarna hur de vill möta den dubbla utmaningen. För det första krävs konkreta lösningar på hur det knackiga mottagning­ssystemet ska fås att fungera bättre. För det andra behöver väljare som lockats av de främlingsf­ientligas locktoner ges mer övertygand­e alternativ. DAGENS NYHETER kommentera­r forskning som visar att sämre ekonomiska tider inte leder till större stöd för främlingsf­ientliga partier.

”Eftersom Samlingspa­rtiet bromsar det för De gröna viktiga myrskyddsp­rogrammet tänker Niinistö uppenbarli­gen att han inte längre har någon moralisk skyldighet att stödja regeringen.”

HELSINGIN SANOMAT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland