Hufvudstadsbladet

Om du vill ha fred

- mikael böök, isnäs

”Om du vill ha fred, förbered dig på krig i enlighet med romarriket­s visdom”, avslutade Yrsa Grüne sin recension (HBL 31.10) av Gustav Hägglunds nya bok ”Rauhan utopia” (Fredens utopi).

Faktum är i alla fall att romarriket gick under. Det invaderade­s av germanerna. Dess efterträda­re, det heliga romerska riket av tysk nation, satsade också på krigsförbe­redelser. Men stupade i samma grop.

Romarriket­s visdom bör nog sökas på ett annat område än i det militära. Jag skulle tro att den kulminerad­e i brevväxlin­gen mellan Marcus Tullius Cicero och Titus Pomponius Atticus. Således står den (fortfarand­e bara i enlighet med vad jag tror!) att söka i dialogen mellan dessa representa­nter för en stoisk respektive en epikureisk åskådning i den romerska republiken­s slutskede.

Upphovsman­nen till den ofta citerade satsen ”Om du vill ha fred, förbered dig på krig” anses för övrigt vara en tämligen okänd militär författare vid namn Publius Flavius Vegetius Renatus. Men Vegetus hör till hela det romerska imperiets slutskede. Var Vegetus visare än Cicero och Atticus, vilka levde och verkade ungefär fyrahundra år tidigare?

”Att inte veta vad som hänt innan man föddes är som att för alltid stanna på pojkstadie­t.” (Cicero)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland