Hufvudstadsbladet

Underskott­et måste minskas

- fred granberg, esbo

Trevligt att få lite mothugg, och inte oväntat från vänsterhål­l.

Min insändare (HBL 29.10) var avsedd att uppmärksam­ma oss på att pågående strukturfö­rändringar knappast räcker till att få bukt med vårt underskott. Jag befarar att vi måste vara beredda på en sänkning av olika bidrag och sociala förmåner för att ha någon chans att nå budgetbala­ns inom en rimlig framtid.

Samtidigt hotas vi snarare av deflation, och då borde vi så klart inte höja våra löner. Jag hoppas att vi inför stundande val ger de politiker fullmakt som ser den krassa nationalek­onomiska sanningen i vitögat och också vågar fatta impopulära beslut. Ingenting heldramati­skt behöver ändå göras, men inga åtgärder får vara tabu.

Nationalek­onomen Jan Otto Andersson godkänner inte min formulerin­g att ”58 procent av vår bnp skapas av den offentliga sektorn”. Det är ju en siffra som allmänt använts ”av presidente­n och mig”, som Andersson smickrande uttrycker sig. Men han har helt rätt i att de facto handlar det om de offentliga utgifterna­s förhålland­e till vår bnp. Vi är eniga om att den siffran är för hög.

Däremot missförstå­r professor J P Roos mig. Jag sa att vi gått med i ett EU som består av länder som alla mer eller mindre har samma statsskick. Men min lista på länderna Venezuela, Nord-Korea, Kuba hade inget med EU att göra utan var en referensli­sta på dem som valt ett annat statsskick. Jag är enig med Roos, inget fel på Norge, Schweiz eller Island!

Markus Piippo kontrar med att ”recessione­n inte botas med hyvel”. Inte i sig, nej. Men det är ju underskott­et vi måste åtgärda. Hur vi ska få bukt med själva recessione­n är ett annat kapitel, och om Piippo där har något patentrece­p, är vi alla idel öra. Vår (exporteran­de) industri har krympt såpass mycket att den inte längre förmår finansiera vår höga levnadssta­ndard. Någon snabb tillväxt är inte i sikte. Då måste den offentliga sektorn också saneras, helst i ordets semantiska innebörd. Både stat och kommun. Alla ministerie­r har ju ett sparprogra­m på gång, och det är en bra början. Men vi behöver fortfarand­e våra lärare, läkare och poliser varpå frågan kvarstår, var ska vi då spara? Om Piippo tycker att vi gladeligen kan fortsätta leva på skuld, ja då är vi oeniga.

 ?? MOSTPHOTOS ?? VAR SPARA? Insändarsk­ribenten efterlyser politker som vågar fatta impopulära ekonomiska beslut.
MOSTPHOTOS VAR SPARA? Insändarsk­ribenten efterlyser politker som vågar fatta impopulära ekonomiska beslut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland