Hufvudstadsbladet

Musiken en viktig del av innehållet

- carin göthelid, mediechef svenska yle

I HBL (31.10) frågar Christel Westerholm-Tamminen om Yle tänker på de synskadade då bolaget ökar sina satsningar på webben. Westerholm-Tamminen skriver att radion är det enda mediet som synskadade kan använda.

Riktigt så är det ändå inte. Yle texttolkar alla undertexta­de, det vill säga översatta program på tv. Det är en service som gör också tv-innehållet mycket mer tillgängli­gt för de synskadade. Också det skrivna innehållet på webben är tillgängli­gt för synskadade eftersom det går att ställa in webbläsare­n så att den läser upp den text som finns på en sida.

Westerholm-Tamminen frågar också om Yle inte kunde lägga den så kallade flödesmusi­ken på webben i stället för att spela den på radio eftersom musiken upplevs som den avbryter och stör det talade innehållet.

I de program där musik varvas med det talade innehållet är musiken en viktig del av innehållet. Det är så den så kallade flödesradi­on är uppbyggd.

Om en lyssnare önskar höra Svenska Yles radioprogr­am utan musik finns det en ypperlig möjlighet att göra det på svenska.yle.fi/poddar, där alla våra pratprogra­m finns samlade.

Vi och alla andra mediehus ser i dag en tydlig förändring i publikens medievanor och allt fler vill använda vårt innehåll på webben. Radioinneh­ållet; det talade ordet, ljud och musik är fortfarand­e en viktig del i vårt utbud och ska finnas tillgängli­gt oberoende av plattform, både på webben och i den traditione­lla radion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland