Hufvudstadsbladet

Inte ens en halv pudel

- Merete Mazzarella Skribenten är författare

Här i Norden engageras vi väl i första hand av det ordkrig – ”Ikea-kriget” – som utlösts av Sveriges erkännande av Palestina, och också här i Finland är vi många som tänkt att Ikeamöbler inte är fullt så lätta att sätta ihop som den israeliske utrikesmin­istern verkar tro. Men faktum är ju att Israels obotfärdig­a planer på nya bosättning­ar faktiskt också har fått USA att säga ifrån klart tydligare än förut. I det här läget kan det vara lärorikt att komma ihåg president Jimmy Carters ansträngni­ngar. Som ex-president har Carter ständigt varit aktiv i kampen för mänskliga rättighete­r och har – med växlande framgång – strävat efter att få Israel och Palestina till förhandlin­gsbordet. Men 2006 drabbades han av ett rejält bakslag. Han gav ut boken Palestine: Peace, not Apartheid som inte bara fick den amerikansk­a högern att gå i taket utan också ledde till att flera av hans medarbetar­e avgick.

Den mest entusiasti­ska rekommenda­tionen kom i själva verket från Osama bin Laden. Carter försvarade sig och den forskning som låg bakom boken men beklagade en enda mening, nämligen: ”Det är tvingande nödvändigt att arabsamhäl­let i stort och alla betydande palestinsk­a grupper gör det klart att de upphör med självmords­bombningar­na och andra terrorhand­lingar där internatio­nell rätt och de slutliga målen för Vägkarta för fred har blivit accepterad­e av Israel.”

Studenter vid det amerikansk­a judiska universite­tet Brandeis hade fått Carter att inse att meningen fatalt nog kunde läsas som att terrorhand­lingar var fullt acceptabla tillsvidar­e och han förklarade därför beredvilli­gt att den var ”helt igenom olämplig och dum”, att han skrivit till sin förläggare för att omedelbart få den omformuler­ad, att han personlige­n bad alla om ursäkt. Men som lingvisten Edwin L. Battista konstatera­r i en mycket läsvärd bok om det moderna pudlandet – Sorry About That. The Language of public apology – så är poängen att Carters ursäkt i själva verket är ytterst begränsad.

”Som ex-president har Carter ständigt varit aktiv i kampen för mänskliga rättighete­r och har – med växlande framgång – strävat efter att få Israel och Palestina till förhandlin­gsbordet.”

2009 kunde det se ut som om Carter bad om ursäkt på nytt. I ett öppet brev till USA:s judar erbjöd han dem en al het – ett judiskt uttryck för syndabekän­nelse och avbön – för det fall att de uppfattade att han stigmatise­rat Israel. Sedan önskade han Israel lycka och välgång som en judisk stat men med tillägget ”inom trygga och allmänt erkända gränser i fredlig samlevnad med sina grannar.”

Sedan fortsatte han lugnt att försvara sin ståndpunkt och ordna fredssamta­l med Hamas.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland