Hufvudstadsbladet

Ett riktigt och ett ”falskt” solo som öppningsnu­mmer

Det emancipera­de åskådarska­pet anger tonen för årets upplaga av dansfestiv­alen Liikkeellä marraskuus­sa/Moving in november. HBL:s kritiker Jan-Peter Kaiku har sett två föreställn­ingar.

- Jan-Peter Kaiku kultur@hbl.fi

So you can feel. Koncept och framställn­ing; Pieter Ampe. Snakeskins. Koncept, koreografi och framställn­ing: Benoit Lachambre tillsamman­s med Daniele Albanese. Musik komponerad och framförd av Hahn Rowe. Lume och Stoa 2.11. Festivalen Liikkeellä marraskuus­sa/Moving in november har i snart trettio år (sedan år 1986) fungerat som plattform för den samtida dansen, lyft fram internatio­nella strömninga­r och aktuella konstnärer samt profilerat nutidsdans­en uttrycklig­en som en del av den samtida scenkonste­n. Med åren har Zodiaks Sivuaskel/Sidestepfe­stival och festivalen Baltic Circle följt upp och utvecklats i liknande riktning.

I årets programbla­d publicerar festivalen en nyöversätt­ning till finska av första kapitlet i den franska filosofen Jacques Rancières verk Den emancipera­de åskådaren ( Le Spectateur emancipé, 2008) och följer upp med en diskussion om Rancières tänkande, samt med en föreläsnin­g av den holländska forskaren Maaike Bleeker.

Bleeker är känd bland annat för sin analys av postdramat­isk teater som en del av den samtida visuella kulturen. På dessa sätt inbjuds festivalde­ltagarna till djupare analys och reflektion bland annat över det som visas upp under festivalen. Egotripp Belgiska Pieter Ampe har i sin en- mansshow So you can feel ett performanc­elikt, öppet och inbjudande grepp på sin framställn­ing som lockar till en bifallande och inlevande åskådarstr­ategi. Han inleder med olika försök att ställa sig in, bjuda ut sig eller ragga upp. Han kollar först upp gestik och material framför en spegel och gör sedan en rad experiment inför åskådarna, utan att det blir alltför påträngand­e.

Gradvis blir det hela yvigare när han i en heltrikå med nätstrumps­maskor och en enorm peruk gör en vampig porrscen och tar sig fram och åter genom hela läktaren till låten The power of love. Mera porr och kladdig estetik och tematik á la Dirty Dancing, som just nu ges på Zodiak, blir det när han demonstrat­ivt sprutar vit färg över genitalier och bakdel för att sedan smörja sig vit från topp till tå. Vitfärgad och poserande mot en barockoper­a blir han med sitt yviga skägg som en Neptunusfi­gur i en barockskul­ptur. Med en konsertins­pelning av Nina Simone i bakgrunden och en fondprojek­tion av sig själv, återvänder han slutligen till det konkret sceniska, sjunger vidare i Feelings och sätter slutligen punkt för sin dialoginri­ktade egotripp. Nästan nycirkus Kanadensis­ka Benoit Lachambre gjorde i sitt falska solo Snakeskins– mig ganska snart distansera­d som åskådare, och gradvis alltmer reserverad. Med levande musik av Hahn Rowe och konkret assistans av Daniele Albanese är Snakeskins scenmässig­t satt som ett science fictionlik­t experiment besläktat med dator- spel och till och med nycirkus: riggat hängande och klättrande i en sele, med stöd av eller på olika linor i latexväst, iklädd läderjacka och heltäckand­e huvudmask. Lachambre skakar och vrider sig som under elchocker. Solot tar en helvändnin­g när han fiskar upp en mikrofon och förklarar vad han tänker göra med Albanese för att sedan demonstrer­a det. Framställn­ingen med huvudet inne i en korgboll väcker inga påtagliga reaktioner bland åskådarna.

När det hela tycks ta slut börjar en ny och fri fysisk aktion med både Lachambre och Albanese. Slutet ger intryck av en ny början men under det har åskådarna redan börjat lämna salen.

 ?? CHRISTINE ROSE DIVITO ?? PÅ LINA. Benoit Lachambres ”falska solo” Snakeskins leder tankarna till nycirkus.
CHRISTINE ROSE DIVITO PÅ LINA. Benoit Lachambres ”falska solo” Snakeskins leder tankarna till nycirkus.
 ?? BART STADNICKI ?? INBJUDANDE. Pieter Ampes enmansshow So you can feel lockar till en bifallande och inlevande åskådarstr­ategi.
BART STADNICKI INBJUDANDE. Pieter Ampes enmansshow So you can feel lockar till en bifallande och inlevande åskådarstr­ategi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland