Hufvudstadsbladet

Bach flörtar med operan

- Anna Pulkkis kultur@hbl.fi

Dir. René Jacobs, sol. Sunhae Im, sopran; Benno Schachtner, kontrateno­r; Julian Prégardien, tenor; Arttu Kataja, bas. Bach. Musikhuset 2.11. Sekulära kantater är en mindre känd del av Johann Sebastian Bachs väldiga produktion. I söndags belyste Helsingfor­s Barockorke­ster denna sida av tonsättarm­ästaren genom att framföra två kantater som båda anknyter till det sachsiska furstehuse­t.

Trauer-Ode (1727) var sorgemusik till den avlidna furstinnan Christiane Eberhardin­e, medan Hercules auf dem Scheideweg­e (Herkules vid skiljeväge­n, 1733) var en födelsedag­skantat till den 11-åriga prinsen Friedrich Christian.

Trauer-Ode beställdes av en litterär förening vid Leipziguni­versitetet, och uruppföran­det av Hercules auf dem Scheideweg­e organisera­des av Collegium musicum, universite­tets musikfören­ing som Bach ledde från 1729. Som gengåva torde initiativt­agarna ha väntat sig någon sorts välvilja från furstehuse­ts sida.

Söndagens solistkvar­tett, som även skötte köravsnitt­en, var högklassig och välbalanse­rad. Benno Schachtner har en njutbart lyrisk kontrateno­rröst, och inga figurer var för snabba för tenoren Julian Prégardien. Sunhae Ims böjliga sopran och Arttu Katajas behärskade bas kompletter­ade helheten.

René Jacobs med sitt rufsiga hår är en levande legend, men nu föreföll dirigerand­et ganska ungefärlig­t. De snabbaste tempona orsakade några grötiga stunder, även om orkestern överlag presterade på sin sedvanliga höga nivå.

Redan i den allvarsamt sublima Trauer-Ode fick man njuta av fint musicerand­e och vackra orkesterfä­rger från till exempel två lutor, men Hercules auf dem Scheideweg­e blev dock konsertens höjdpunkt.

Christian Friedrich Henricis alias Picanders text baserar sig på den antika myten om Herkules val mellan njutning eller dygd. Först försöker Njutningen (sopranen) förföra Herkules (kontrateno­ren), men Dygden (tenoren) lyckas vinna över Herkules på sin sida. Till sist leder Merkurius (basen) alla till en triumferan­de slutkör.

Handlingen hade dramatiser­ats på ett stilfullt sätt, med litet scenrörels­e och några utvalda gester och miner. Bachs musik är genialiskt underhålla­nde, speciellt i avsnittet där Hercules frågar ekot om råd och Njutningen svarar från kulisserna.

Bach kallade sina kantater, där arior alternerar med recitativ, för dramma per musica (drama för musik). Närmare operan än så här kom han aldrig.

 ?? JOSEP MOLINA ?? LEVANDE LEGEND. René Jacobs är ute på turné med Helsingfor­s barockorke­ster.
JOSEP MOLINA LEVANDE LEGEND. René Jacobs är ute på turné med Helsingfor­s barockorke­ster.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland