Hufvudstadsbladet

Språkstrid

- Christine

Med tanke på den föreståend­e svenska dagen tänkte jag komma med en föga sedelärand­e berättelse. Svagnervad­e må sluta läsa här, berättelse­n innehåller både provokatio­ner och våldshandl­ingar.

Det hände sig på den tiden när jag jobbade som redaktör på lokalblade­t, vilket är så långt tillbaka i tiden att få längre minns den. Svenska dagen firades i alla fall också då. Jag var bladets utsända. Det hade varit högstämt tal, det hade varit Modersmåle­ts sång, den unga redaktören var uppfylld av Svenska Känslor. Hon hade skrivit sin ”juttu”, hon hade gått med kvällsreda­ktören på en välförtjän­t öl på den närliggand­e krogen. De två satt vid ett bord, den enda andra gästen var en ensam man vid ett bord längre bort. Vi småpratade som man gör över varsin öl en alldeles vanlig vardagskvä­ll. Den ensamme mannens ölintag fick honom att var gång ölet skulle ut igen passera vårt bord. Därvid grymtade han halvilsket att vi talade fel språk, att vi borde tala majoritets­befolkning­ens språk eftersom vi bor i det här landet. Ni vet, det gamla vanliga.

Han var pissnödig många gånger under vår gemensamma kväll där på den tysta krogen. Varje gång hördes samma ramsa när han passerade vårt bord.

Jag minns inte min kollegas reaktion, han var inte österbottn­ing och saknade kanske det hetsiga temperamen­t som österbottn­ingarna redan på Topelius tid gjort sig kända för. Men jag är österbottn­ing. Jag blev allt argare. Och argare. Slutligen var det dags för krogen att stänga, ljuset blinkade, ingen mera öl serverades. Den ensamme mannen gick förbi oss en sista gång och då hade jag bestämt mig: grymtas det något också nu så... Och visst.

Vi reste oss strax efter, gick ut i garderoben, där portieren höll på att klä ytterrocke­n på den ensamme mannen. Jag stegade fram och drog, snabbare än Lucky Lukes skugga, grymtoxen på öögona så det small. Örfil, kallas det visst. Min handflata brände länge efteråt.

Den ensamme mannen såg förvånad ut och lommade i väg utan kommentar. Och jag gick nöjd hem genom småstadens nattligt öde novemberga­tor utan en tanke på att en man som just blivit förödmjuka­d på krogen kunde lura bakom ett hörn med ännu värre våldshandl­ingar i åtanke. Men han var trots allt klokare än jag.

I dag är också jag klokare. Det är urkorkat att ta till nävarna – eller till vapen, vare sig det gäller språk, nation, religion eller något som helst annat man har delade meningar om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland