Hufvudstadsbladet

Rabins död hårt slag mot freden

På kvällen den 4 november 1995, träffades Israels premiärmin­ister Yitzhak Rabin av två skott som avfyrades av högerextre­misten Yigal Amir.

- Jörn Lundsten 044 783 5734, jorn.lundsten@hbl.fi

Rabin skadades allvarligt och han dog senare av inre blödningar på operations­bordet. Med mordet på Rabin försvårade­s den pågående fredsproce­ssen i Mellanöste­rn.

Yitzhak Rabin hade blivit den 25-årige högerextre­mistens speciella hatobjekt två år tidigare när han underteckn­ade det så kallade Osloavtale­t tillsamman­s med palestinie­rnas ledare Yassir Arafat. I Yigal Amirs ögon var det här ett oförlåtlig­t svek mot den israeliska staten och efter mordet sade han att han handlat på order av Gud och att han inte ångrade sig.

Sveket – enligt de judiska högerextre­misterna – bestod i att Rabin i Osloavtale­t hade erkänt PLO som representa­nt för palestinie­rna och att avtalet lade grunden för en kommande palestinsk stat. Man protestera­de också mot den utlovade israeliska reträtten från delar av Västbanken och Gaza.

Arafats löfte om att PLO skulle upphöra med alla former av våld och terrorism sågs av den israeliska högern som värdelöst eftersom attackerna hade fortsatt också efter överenskom­melsen.

Osloproces­sen dog ändå inte med mordet på Rabin, men den tappade fart.

De svåra förhandlin­garna mellan israeler och palestinie­r fortsatte till och med när högerparti­et Likud segrade i parlaments­valet 1996 och följande år underteckn­ades ett avtal där Israel lovade att ut- rymma stora delar av staden Hebron.

En lösning på den israeliskp­alestinska konflikten hägrade äntligen 1999 när arbetarpar­tiets Ehud Barak som nyvald premiärmin­ister underteckn­ade Sharm el-Sheikhavta­let med Arafat. Nu bestämdes att det slutgiltig­a fredsavtal­et mellan de båda parterna skulle vara klart i september 2000.

Något slutgiltig­t fredsavtal blev det ändå inte. Förhandlin­garna bröt än en gång samman och i stället inleddes den andra palestinsk­a intifadan mot den israeliska ockupation­en. Följande år ersattes Barak av den hårdföre Ariel Sharon som drev en betydligt aggressiva­re linje gentemot PLO.

De palestinsk­a terrorhand­lingarna ökade i antal och Israel svarade med att ockupera palestinsk­a städer och tränga in i deras flyktinglä­ger. År 2002 var Osloproces­sen i praktiken död.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland