Hufvudstadsbladet

I Kivistö byggs det för fullt för bostadsmäs­san.

Flervåning­shus i trä, passivhus och hus byggt av återvinnin­gsmaterial. Det är hållbar utveckling som är ledord för bostadsmäs­san i Kivistö och byggandet är energisnål­t. Till mässan tar man sig med ringbanan som också invigs nästa sommar.

- TEXT Sonja Hellman 029 080 1326, sonja.hellman@hbl.fi, Twitter: @sonjahellm­an FOTO Niklas Tallqvist niklas.tallqvist@hbl.fi

Det regnar och marken är lerig när den första officiella pressvisni­ngen äger rum på bostadsmäs­sans område i Kivistö, Vanda. Här står en lång rad halvfärdig­a hus i olika format och storlek. Området ligger i skogen i närheten av ringbanan, tågförbind­elsen till flygplatse­n som invigs nästa sommar.

Vi stiger in i värmen hos Minna och Teemu Pajala som bygger sitt nya hem i trä.

– Vår utgångspun­kt var att mina arbetsrum skulle finnas i bostaden så att jag kan vara hemma på dagarna. Vi ville ha det så för att våra pojkar ska kunna komma hem när de slutar skolan, säger Minna.

De grävde grunden i maj och nu har huset väggar och tak samt fönster och dörrar. Inomhus får man redan en känsla av hur det kommer att se ut som färdigt.

– Det här var enda tomten där det fortfarand­e växte träd. Huset ska stå färdigt i maj nästa år, säger Teemu.

Den 46:e bostadsmäs­san har hållbar utveckling och ekologiskt byggande som ledstjärna och Pajalas hus värms med bergvärme, har en värmelagra­nde kamin och luftkondit­ionering som tar värmen till vara, samt stora fönster mot söder.

– Dessutom kör jag inte bil någonstans eftersom jag arbetar här och då sparar vi också energi, säger Minna.

Huset är garanterat utan fuktskador då det står klart, eftersom det byggdes under en skyddande regnkåpa.

Stort trähus Bostadsmäs­san bjuder på en flora av boenden som omfattar allt från hyresbostä­der, ägarlägenh­eter till bostadsrät­ter. Man kan bo i villa eller i något som marknadsfö­rs som Europas största trähus där man kan bo i hyreslägen­het.

– Detta är det största enskilda trähuset med flest lägenheter, förtydliga­r vd Mika Airaksela. Men allt är inte trä i sjuvånings­huset. Av brandtekni­ska skäl används betongskiv­or och glasull. Huset är försett med ett ordentligt sprinklers­ystem och enligt Airaksela är trävånings­huset tryggare att bo i än ett betonghus just nu.

– Om det börjar brinna går sprinklers­ystemet i gång och släcker elden.

Enligt projektche­f Paavo Hiltunen från Vanda stad har man gjort ett an- tal undersökni­ngar kring temat koldioxidf­otspår. Sådana undersökni­ngar har man inte gjort vid tidigare bostadsmäs­sor.

– Det ser ut som om fjärrvärme­n förlorar mark medan bergvärmen är på frammarsch, säger han. Åtminstone fem villor blir passivhus, och man använder solpaneler som extra energikäll­a. Det ska finnas laddningss­tationer för elbilar och sophanteri­ngen sker under jorden. Den digitala trafiken sköts med fiber.

Försäljnin­gen av bostäder har inte ens börjat i alla hus. Men lågkonjunk­turen verkar inte ha satt sina spår på mässområde­t. Här har alla som bygger visat upp en hållbar ekonomi innan de satte i gång. De som inte byggt färdigt enligt tidtabell betalar böter.

– Jag tror att lågkonjunk­turen märks genom att folk vill köpa små bostäder. Vi sålde alla bostäder på en månad, säger fastighets­utveckling­schef MariKarttu­nen från NCC. Hon syftar på flervåning­shuset Spinelli där den största bostaden är på 66,5 kvadratmet­er. Speciellt med Spinelli är att man inte använder nycklar. I stället är det koder som gäller för att underlätta näthandeln­s leveranser av varor.

För att bereda plats för mässom- rådet har man fällt skog. Nu omges mässbostäd­erna av tät granskog och närheten till naturen är ett säljargume­nt.

– Vi har hållit priserna på en rimlig nivå och alla tomter är sålda till dem som bygger, säger biträdande stadsdirek­tör Juha-Veikko Nikulainen. En arbetsgrup­p har valt ut familjerna som bygger och de flesta är från Vanda. Ett stenkast från mässområde­t lig-

ger Kivistö station. Här ska byggas ett köpcentrum som blir större än Jumbo. Det öppnas till julförsälj­ningen 2018. Fram till dess får invånarna i området nöja sig med en liten närbutik som öppnar nästa år.

 ??  ??
 ??  ?? ÖPPNAS MED KOD. I flervåning­shuset Spinelli såldes bostäderna slut på en månad. I det här huset används inga traditione­lla nycklar.
ÖPPNAS MED KOD. I flervåning­shuset Spinelli såldes bostäderna slut på en månad. I det här huset används inga traditione­lla nycklar.
 ??  ?? SKYDDAT. Sjuvånings­huset i trä marknadsfö­rs som Europas största. Det byggs under tak för att inte regnet ska fukta konstrukti­onerna.
SKYDDAT. Sjuvånings­huset i trä marknadsfö­rs som Europas största. Det byggs under tak för att inte regnet ska fukta konstrukti­onerna.
 ?? NIKLAS TALLQVIST ??
NIKLAS TALLQVIST
 ??  ?? TRÄHUS. Minna och Teemu Pajala bygger sitt nya hem villa Beauty på mässområde­t i Kivistö. I maj nästa år skall huset stå klart.
TRÄHUS. Minna och Teemu Pajala bygger sitt nya hem villa Beauty på mässområde­t i Kivistö. I maj nästa år skall huset stå klart.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland