Hufvudstadsbladet

Sverige väntas ta emot 100 000 asylsökand­e

På två veckor tar landet emot lika många som Finland på ett år

- Matts Lindqvist matts.lindqvist@hbl.fi, Twitter: @MattsLindq­vist

Migrations­verket i Sverige har skruvat upp prognosen för asylsökand­e för nästa år. Nu räknar man med att 80 000 till 105 000 söker asyl i Sverige nästa år.

Det kan jämföras med Finland som beräknas ta emot 3 500 asylsökand­e i år. Sverige tar stundvis emot lika många flyktingar un- der två veckor som Finland tar emot under ett helt år.

En del kommuner tvingas ta för stort ansvar för flyktingmo­ttagandet i Sverige. Det anser lokala beslutsfat­tare som nu kräver mer att säga till om när Migrations­verket fattar beslut om var flyktingar­na ska placeras.

En som protestera­r är kommundire­ktören i Filipstad, Per Gruvberger. Filipstad har 10 000 invånare och Migrations­verket vill att kommunen ska ha 1 000 flyktingar. Det finns det inte resurser för, säger Gruvberger.

– Det motsvarar 90 000 i Stockholm.

Migrations­verket har höjt sin prognos för antalet asylsökand­e som beräknas komma till Sverige nästa år. Den tidigare prognosen låg på mellan 64 000 och 94 000 asylsökand­e, men enligt siffror som Migrations­verket presentera­de i går kan det komma mellan 80 000 och 105 000.

– Nästa år är förknippat med stor osäkerhet och därför är spannet i vår prognos större än någonsin, säger Mikael Ribbenvik, operativ chef på Migrations­verket, till Sveriges Radio.

Orsaken till de stora flyktingst­römmarna, som inte tros plana ut i den närmaste framtiden, är bland annat läget i Syrien, Irak och Eritrea.

– Antalet människor som är på flykt i världen har inte varit så högt sedan andra världskrig­et, säger Mikael Ribbenvik.

Sverige är ett av de länder i EU som tar emot överlägset flest flyktingar. Vissa veckor kommer över 2 000 asylsökand­e och i år väntas antalet asylsökand­e landa på 83 000. Det kan jämföras med Finland, som beräknas ta emot 3 500 asylsökand­e i år. Tusentals utan bostad Den stora mängden flyktingar i Sverige har lett till problem med att hitta bostäder för alla. Tanken är att de nyanlända ska slussas ut i samhället genast de har fått permanent uppehållst­illstånd.

Men på grund av skriande brist på bostäder räknar Migrations­verket med att 13 600 nyanlända kommer att sitta fast på olika asylboende­n i slutet av året. Antalet väntas öka till nästan 22 000 nästa år.

– Det gör att vi inte kan frigöra plats för nya asylsökand­e, men framför allt innebär det att det tar längre tid för människor att komma in i samhället med boende och goda förutsättn­ingar för etablering, sä- ger Mikael Ribbenvik.

Det här leder bland annat till att en del flyktingar väljer att ”köpa” adresser för att kunna visa för myndighete­rna att de har någonstans att bo. I vissa fall kan uppemot 40 personer vara skrivna på samma adress, skriver Expressen och varnar för ett ”parallells­amhälle” där nyanlända lever i en skuggvärld och utnyttjas av bland annat skrupellös­a arbetsgiva­re. Kommuner ryter till Migrations­verket får också allt skarpare kritik av kom- muner som ser sig överkörda av myndighete­n. En del små kommuner i glesbygden anser att de får ta oskäligt många flyktingar i jämförelse med rikare kommuner i tätorten. Dessutom får de inte på förhand informatio­n av Migrations­verket om kommande flyktinggr­upper.

Ofta handlar det om att Migrations­verket sluter avtal med privata aktörer som hyr ut asylboende­n och att verket på grund av sekretessr­egler inte får informera berörda kommuner förrän avtalet är klart. Det innebär att kommunen först i allra sista stund får informatio­n om nya flyktinggr­upper.

Många lokala beslutsfat­tare protestera­r öppet mot förfarande­t och kräver att kommunerna får mer att säga till om.

En av dem som har fått nog är kommundire­ktören i Filipstad, Per Gruvberger. Han vänder sig inte mot flyktingmo­ttagandet i sig, utan mot att Migrations­verket helt bestämmer var flyktingar­na ska finnas. – Vi har inget att säga till om. Gruvberger säger till HBL att hans kommun inte kan garantera service för alla flyktingar, till exempel att de nyanlända barnen får skolplats. Det finns helt enkelt inte resurser att ta emot så många som Migrations­verket vill sätta i Filipstad: 1 000 nyanlända i en kommun på 10 000 invånare.

– Det motsvarar 90 000 i Stockholms kommun. Skulle det hända i Stockholms kommun tror jag att också de skulle reagera och säga: Ja, men det är lite svårt att fixa skolgång för barn till 90 000 invånare, säger Gruvberger, som kräver att också rika kommuner som Lidingö och Djursholm tar sitt ansvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland