Hufvudstadsbladet

Babydråp nu babymord

Den Uleåborgsm­amma som gömt fem döda barnkroppa­r i en höghuskäll­are misstänks för mord. Polisen berättar inte om hur eller i vilket skede efter födseln barnen har dödats.

- Jeanette Björkqvist 029 080 1313, jeanette.bjorkqvist@hbl.fi Twitter: @nettebjork­qvist

Polisen hittade fem döda spädbarns kroppar i Uleåborg i somras. Nu ändras brottsrubr­iceringen mot mamman från dråp till mord. Kvinnan förnekar fortfarand­e att hon tagit livet av barnen avsiktligt.

Det står nu klart att de fem babyer, vars kroppar i somras hittades i en höghuskäll­are i Uleåborg alla varit i ett sådant utveckling­sskede att de hade kunnat överleva. Hur och varför den nu 35-åriga mamman dödat dem är däremot oklart.

Det makabra fallet utreddes som dråp men i går, då förundersö­kningen presentera­des i Uleåborg, kom det fram att omständigh­eterna kring barnens död varit sådana att mamman nu misstänks för fem mord och brott mot gravfrid.

– Det har kommit fram sådana detaljer i förundersö­kningen att vi anser att brottsrubr­iceringen ska skärpas. Mer än så kommentera­r jag inte, sade häradsåkla­gare Satu Kemppainen, som har tid till den 24 november att väcka åtal.

Varken hon eller polisen säger heller någonting om dödsorsake­rna eller omständigh­eterna kring hur barnen dött.

Också frågan varför förblir öppen, tills vidare.

– Hon har ännu inte kunnat förklara sitt motiv och inte heller varför hon behållit kropparna. Men hon är medveten om att hon agerat fel, sade kriminalko­mmissarie Seppo Leinonen, under den presskonfe­rens som direktsänd­es på Yle i går.

Enligt uppgift vill mamman också veta varför hon gjort som hon gjort.

Under de fem månader fallet utretts har man hört 28 vittnen och kvinnan själv i flera etapper. Förundersö­kningsmate­rialet är 550 sidor tjockt och av det utgör förhören med mamman ungefär 300 sidor.

Ingen visste?

Det har också framgått att den man som kvinnan bodde med inte varit inblandad i dödsfallen. Med ett undantag har hon också lyckats hemlighåll­a graviditet­erna för samtliga vänner, släktingar och arbetskamr­ater genom att klä sig i lösa kläder och hitta på förklaring­ar om andra sjukdomsti­llstånd.

Det finns heller ingenting som tyder på att någon annan skulle ha varit inblandad i barnens död utan kvinnan har både väntat och fött barnen ensam hemma. Därefter har barnen dödats och placerats i en frysbox i hennes förra bostad.

– Det finns öppna frågor som kanske aldrig får ett svar. En är hur hon har kunnat genomföra detta, utan att någon märkt det och hur hon klarat av att föda fem barn ensam, utan komplikati­oner. Vi har bara hennes berättelse att tillgå och i den finns inte alla svar, sade Leinonen.

Samarbetsv­illig

Barnen, både flickor och pojkar, har kvinnan fött 2005, 2007, årsskiftet

”Det finns öppna frågor som kanske aldrig får ett svar. En är hur hon har kunnat genomföra detta, utan att någon märkt det och hur hon klarat av att föda fem barn ensam, utan komplikati­oner. Vi har bara hennes berättelse att tillgå och i den finns inte alla svar.” SEPPO LEINONEN kriminalko­mmissarie

2010–2011, 2012 och 2013. Deras kroppar hittades i somras sedan disponente­n larmat polisen på grund av lukt i källaren. Den visade sig härstamma från de svårt sönderfall­na kropparna som placerats i en vanlig källarskru­bb i det nya bostadshus­et. Resterna av barnen var inpackade i paket som bars ut ur källaren.

– Först trodde vi det handlade om tre. Men det visade sig att det handlade om fem barn.

Kvinnan, hennes man och minderårig­a son hade nyligen flyttat in i huset.

Mamman anmälde sig själv till polisen vid samma tidpunkt och hon har varit mycket samarbetsv­illig under de fem månader utredninge­n pågått. Däremot har hon bestridit alla medvetna uppsåt. Desto mer om hennes sinnestill­stånd vill polisen inte yppa, men Leinonen konstatera­r att ingen kan genomföra sådana här saker utan att det lämnar djupa spår.

Även om man var ganska förtegen i går så medgav också en erfaren utrednings­ledare att det handlar om ett ovanligt och synnerlige­n tungt fall, som berört alla som varit inblandand­e i utredninge­n.

– Oskyldiga och försvarslö­sa barn som faller offer berör alltid på ett alldeles speciellt sätt, sade Leinonen.

 ?? STR / LEHTIKUVA / MARKKU RUOTTINEN ?? GROVT BROTT. Åklagare Sari Kemppainen (bilden) anser att mamman i Uleåborg mördat sina fem babyer. Fallet har utretts av kriminalko­mmissarie Seppo Leinonen.
STR / LEHTIKUVA / MARKKU RUOTTINEN GROVT BROTT. Åklagare Sari Kemppainen (bilden) anser att mamman i Uleåborg mördat sina fem babyer. Fallet har utretts av kriminalko­mmissarie Seppo Leinonen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland