Hufvudstadsbladet

Regeringen kan falla på fredag

Regeringsp­artiernas ledamöter ska infinna sig mangrant i riksdagen på fredag. Annars riskerar regeringen att falla.

- Peter Buchert 029 080 1318, peter.buchert@hbl.fi

I begynnelse­n var de sex. Men efter Vänsterför­bundets och nu senast De grönas sorti återstår bara fyra partier i regeringen. Räknat i riksdagsle­damöter har regeringen­s majoritet i riksdagen krympt till 102–98.

När riksdagen mäter regeringen­s förtroende i en interpella­tionsomrös­tning på fredag är det i princip möjligt att regeringen faller, om inte regeringsp­artiernas ledamöter närvarar mangrant. Eftersom riksdagens talman Eero Heinäluoma (SDP) inte röstar har regeringen 101 röster mot 98. Det räcker.

I och med att riksdagens utrikesuts­kott är på resa i USA kommer åtta ledamöter med säkerhet att frånvara på fredag, fyra från bägge lägren. Och i och med att Samlingspa­rtiet har en riksdagsle­damot långtidssj­ukskriven kunde rösterna i princip falla 96–94. Också det räcker.

Men det förutsätte­r att regeringsp­artiernas riksdagsle­damöter ställer upp mangrant, och här tas inga risker. När Samlingspa­rtiets, SDP:s, SFP:s och KD:s gruppordfö­rande pejlade läget i går slog de fast att varenda kotte, minus USA-resenärern­a och eventuellt den sjukskrivn­e, bör närvara. Statsminis­ter Alexander Stubb (Saml) avbryter enligt Iltalehti ett möte i Esbo med de baltiska och nordiska statsminis­trarna och den brittiska premiärmin­istern för att vara med om omröstning­en.

– Det blir ändå den jämnaste förtroende­omröstning­en under den här valperiode­n, säger en regeringsk­älla.

Opposition­en har ändå inte förlorat hoppet att välta regeringen på fredag. En Centerkäll­a bekräftar för HBL att hela C-gruppen får lov att närvara vid omröstning­en:

– Den som har andra planer får dis- kutera med gruppordfö­rande Kimmo Tiilikaine­n. I tajta lägen har det hänt förut att folk har tvingats inhibera sina resor, både då vi suttit i regeringen och i opposition­en.

Sannfinlän­darna uppger att de inte har någon riktig koll på hur många av deras ledamöter som kommer att närvara. Det finns inga garantier för att gruppen närvarar mangrant, och det kan ge regeringen lite större marginal. I ett så här trängt läge anses discipline­n vara striktare hos regeringsp­artierna.

– Opposition­en brukar inte ha koll. De kan skrävla om att de ska ställa upp mangrant, men det brukar alltid vara någon som fastnar i hissen, säger en källa inom Samlingspa­rtiet.

 ?? LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA ?? BYTER SIDA. De gröna anförda av Ville Niinistö och Outi Alanko-Kahiluoto röstar mot regeringen efter interpella­tionsdebat­ten. – Regeringen­s linje har förändrats sedan vi lämnade den, säger de.
LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA BYTER SIDA. De gröna anförda av Ville Niinistö och Outi Alanko-Kahiluoto röstar mot regeringen efter interpella­tionsdebat­ten. – Regeringen­s linje har förändrats sedan vi lämnade den, säger de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland