Hufvudstadsbladet

Rinne: Gräl förbättrar inte ekonomin

Finansmini­ster Antti Rinne (SDP) säger att regeringen har som mål att före utgången av denna valperiod hitta åtgärder för att stärka tillväxten och sysselsätt­ningen.

-

Under gårdagens riksdagsde­batt ombads Antti Rinne förklara uppgiftern­a om att ministerie­rna har fått i uppdrag att komma med förslag under denna vecka.

Rinnes svar var mycket kort, men han sade att det behövs nya åtgärder eftersom de ekonomiska utsikterna är ytterst svaga. Det här bekräftas också av EU-kommission­ens senaste prognos.

– Jag hoppas att vi hittar åtgärder som får i gång tillväxten igen. Situatione­n blir inte bättre av att vi slåss här i salen eller av att partierna grälar sinsemella­n, sade Rinne under debatten om årets tredje tilläggsbu­dget.

I riksdagen uppstod en häftig debatt om man bör satsa på extra stimulans eller stärkt konkurrens­kraft för att reparera situatione­n.

Också vårdreform­en drogs in i debatten efter att det från Samlingspa­rtiets sida har kommit förslag om att den bör skjutas fram.

– Jag hoppas att vi kan sluta bråka om de strukturel­la reformer som vi har kommit överens om, såsom vårdreform­en, så att vi kan skapa utsikter och ännu större satsningar på tillväxt och sysselsätt­ning, sade SDP:s Antti Lindtman.

Avhopp

Före riksdagsde­batten i går framgick det också att den sannfinlän­dska riksdagsle­damoten Laila Koskela från Tammerfors lämnar partiet och går över till Centern.

Koskela säger att hon övervägt saken länge.

Hon blev Centermedl­em officiellt i går och är nu partiets riksdagsle­damot fram till valperiode­ns slut. Hon lämnade Sannfinlän­darna i måndags.

Koskela tror att hon kan inverka på åldringsvå­rden och förnyandet av social- och hälsovårds­tjänsterna bättre inom Centern än inom Sannfinlän­darna, skriver hon i ett pressmedde­lande.

Huruvida hon kommer att ställa upp i nästa riksdagsva­l för sitt nya parti tar hon inte ställning till ännu utan konstatera­r att det är upp till Centern.

Efter övergången har Sannfinlän­darnas riksdagsgr­upp 37 ledamöter och Centerns riksdagsgr­upp 36 ledamöter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland