Hufvudstadsbladet

Katainen slår ifrån sig kritik

EU:s finansprog­nos är dyster läsning för Finland. – Jag gjorde vad jag kunde, säger före detta statsminis­tern Jyrki Katainen (Saml) när han svarar på kritiken mot den regering han ledde.

-

Kommission­en ger ändå Finland ett visst hopp och förutspår tillväxt nästa år. Bedömninga­rna om hur stor tillväxten blir har ändå skrivits ner flera gånger.

– Den centrala förklarand­e faktorn är den globala ekonomins svaghet, säger EU-kommission­ären Jyrki Katainen.

Han har en besvärlig sits då han som statsminis­ter dragit upp riktlinjer­na för hur Finland agerat hittills och i sin nya roll i princip ska ge råd om hur den negativa trenden ska brytas. I går höll han igen i sina uttalanden.

– Alla medlemslän­der har samma regler. De måste följas, sade Katainen.

Sedan början av veckan är han vice ordförande i kommission­en och bär huvudansva­ret för Europas tillväxt och konkurrens­kraft.

”Vi lyckades med mycket och mycket blev ogjort.” statsminis­ter

Misstro mot Finland

Då siffrorna blivit allt dystrare har många börjar tvivla på om Finland lever som man lär. De tidigare krisländer­nas representa­nter kommer ofta åt att kritisera Katainen för att Finland tidigare var mest högljutt i att kräva budgetdisc­iplin, men nu har problem med att göra det de gjort – få fart på tillväxten.

Finland har också stora problem med att genomföra strukturfö­rändringar inom den offentliga apparaten. Katainens eget parti anklagas allt oftare för att avsiktligt bromsa den utveckling­en. Före detta statssekre­teraren Raimo Sailas konstatera­de i tisdagens nummer av Helsingin Sanomat att regeringen Katainen missade alla sina finanspoli­tiska mål.

– Vi lyckades med mycket och mycket blev ogjort, kommentera­de Katainen återhållsa­mt i går på eftermidda­gen i Bryssel.

Enligt honom innebar den sex partier starka regeringen vissa begränsnin­gar.

– Själv gjorde jag vad jag kunde. Det gick inte att göra längre arbetsdaga­r kring dessa frågor, sade Katainen.

Han ville inte ta ställning till Samlingspa­rtiets sjunkande gallupsiff­ror.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland