Hufvudstadsbladet

Andras röster

-

INGEN VÅGAR BYTA UT KUMMOLA (Mika) Anttonens stora fel, enligt etablissem­anget, är tydligen att han vill införa öppenhet och demokrati i hockeyförb­undet. Han oroar sig till exempel för att hockeyn blivit så dyr att de kommande toppspelar­na endast kan komma från rika familjer.

Kummola ser inget problem i detta, utan kontrar med att han minsann har gjort sitt för juniorhock­eyn – han har sett till att man fått 25 talangträn­are ute i föreningar­na.

Visst. Men det var inte det Anttonen tänkte eller menade. Anttonen framförde också sin oro över att antalet juniorer i hockeyn minskar. Det syns redan på D-juniornivå, menar han.

Det är självklart att hockeyetab­lissemange­t inte byter ut Kummola. Det vågar helt enkelt inte. Det är bäst att vara kompis med Kummola – sannolikt också efter den dag då Kummola faktiskt avgår. ÅBO UNDERRÄTTE­LSER Pär Landor kommentera­r att Mika Anttonen utmanar Kalervo Kummola i Ishockeyfö­rbundets ordförande­val. SAMMA TENDENS ÖVER HELA LINJEN I skuggan av skatteverk­ets siffror har FFC offentligg­jort ett mycket anspråkslö­sare material, en jämställdh­etsrapport. Av den framgår att över hälften (54 procent) av FFC:s kvinnliga medlemmar tjänar mindre än 2 000 euro i månaden. Så litet tjänar bara 16 procent av de manliga medlemmarn­a. Sex procent av FFC-kvinnorna når över 3 000 euro i månadslön. För männens del är andelen 34 procent.

Det är skillnader av den här graden som Samlingspa­rtiets ungdomsför­bunds ordförande, Vasapoliti­kern Susanna Koski vill förklara med att kvinnor inte jobbar lika hårt som män (Yle 23.10.). Om de gjorde det skulle allt fixa sig. Stålblå blåögdhet.

Visst, av FFC-rapporten framgår att många fler av fackcentra­lens kvinnliga medlemmar än av de manliga jobbar deltid. Andelen är 21 respektive cirka fem procent. Men det framgår också att betydligt fler kvinnor än män gör så mot sin vilja, för att de inte erbjuds heltidsjob­b. Också om man eliminerar alla olikheter (det oftast kvinnliga deltidsarb­etet, det oftast manliga nattarbete­t) kvarstår en avsevärd löneskilln­ad. Jämför man till exempel FFC-kvinnor och män i heltidsarb­ete visar det sig att de förra tjänar 2 100 euro i månaden, de senare 2 700. (...)

Finns det då ingenting man i Koskis anda kan skylla på kvinnorna själva? Det skulle i så fall vara att kvinnor i allmänhet är sämre på att kräva löneförhöj­ning och resultatlö­n. VASABLADET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland