Hufvudstadsbladet

En välkommen trendförän­dring

- Susanna Ginman susanna.ginman@hbl.fi, Twitter: @ginmansu

JUST I ÅR känns kritiken mot de offentliga skatteuppg­ifterna inte alls berättigad. Det kan vi tacka bland annat Supercells ägare för. De blev väldigt förmögna när de sålde sitt spelföreta­g och skapar nu goodwill med att de gladeligen betalar skatt i Finland och utan det mins- ta försök att minimera sina skatter via holdingbol­ag eller skattepara­dis.

Redan då Supercell såldes i fjol berättade en av grundarna, vd Ilkka Paananen, att ägarna anser att de har fått så mycket av det finländska samhället att de nu vill betala tillbaka en del.

Det är inte olagligt att skatteplan­era och de flesta av oss försö- ker säkert hitta alla avdrag vi kan. När det gäller företag är skatteplan­eringen ändå av en helt annan dimension – likaså dess konsekvens­er.

För företag innebär en aggressiv skatteplan­ering nu för tiden en imagerisk, som storinvest­erare vill undvika. Helsingin Sanomat skriver (4.11) om det tyska läkemedels­företaget Bayer som går in för att betala skatt i det land där mervärdet uppstått. Det finska dotterbola­get är nummer fem på listan över företag som betalar mest skatt hos oss. Än så länge är Bayers princip en raritet bland de multinatio­nella företagen, som kan ta ut vinsterna i länder med låg skatt. Men trenden tycks alltså vända. Det är mycket välkommet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland