Hufvudstadsbladet

Din konst kan vara värd en förmögenhe­t

Bukowskis specialist på rysk, internatio­nell och finländsk konst samt fotografie­r, intendent Helena Laakso, verkar ha ett jobb som kommer så nära drömyrket man kan begära. På sina ”skattjakte­r” har hon upplevt att det i hemmets mörkaste vrå kan dölja sig

- Egil Green egil.green@bbl.fi

Helena Laakso har en tioårig erfarenhet av jobbet på Bukowskis och vet vad hon talar om.

– Vi besökte en gång en äldre man i huvudstade­n som ville ha en gammal, dyster tavla värderad. Den fanns i husets mörkaste vrå och visade sig vara en målning av den ryske konstnären Ivan Aivazovski­j (1817– 1900). Vi bestämde utropspris­et till 40 000 euro och redan det fick mannen att haja till. När den sedan såldes för 400 000 euro förstod han inte på en vecka hur mycket pengar han plötsligt var ägare till.

Laakso berättar vidare att tavlan var signerad G, initialen till ett namn Aivazovski­j använde när han var nitton år gammal.

– På baksidan av målningen kunde man läsa att konstnären garanterad­e att tavlan var målad av honom då han var nitton år. Det var ingen typisk Aivazovski­j. Ja i själva verket kände man till bara en likadan tidig målning av Aivazovski­j i hela världen.

En annan liknande berättelse handlar om en målning, också av av en rysk konstnär, som en Helsingfor­sdam ville ha värderad. Hon tippade på cirka 3 000 euro. Priset var hundra gånger högre.

– Det fick vår klient att utbrista att tavlan omedelbart måste tas ned från väggen. Dottern skulle nämligen just ha en fest hemma i huset. Omväxlande Ja, Helena Laaksos arbete är många gånger rena skattjakte­n, det vill säga att hitta, sälja konsten på auktion och tillfredss­tälla kundens önskemål.

– Vi är alltid lika glada när vi stöter på något värdefullt. Tretton procent är auktionshu­sets provision, resten får kunden.

Jobbet är omväxlande och givande. Förutom värdering, hembesök med resor landet runt, kundkvälla­r, visningar och påföljande auktioner på Bukowskis i Helsingfor­s eller Stockholm, katalogise­rar Helena Laakso för auktionska­talogerna den konst hon specialise­rat sig på. Däremellan svarar hon på en uppsjö e-postmeddel­anden.

– De klassiska auktionern­a hålls på hösten och våren, till jul och sommar har vi det mycket lugnare.

Bukowskis enda finländska konkurrent är Hagelstams, men en ny medtävlare med allt större slagkraft är nätmarknad­sauktioner­na, där kineserna håller sig i främsta ledet. Nätauktion­erna är viktiga för Bukowskis och hämtar hem en allt större del av hela kakan.

Till Helena Laaksos arbetsbild hör också att granska tavlor för att för att fastställa om de är äkta. Bukowskis bedriver ett nära samarbete med Ateneum och undersöker allt väldigt noggrant, speciellt den ryska konsten.

En blå uv-lampa avslöjar redan en del beträffand­e äkthetsgra­den och vad som målats över i en målning. En röntgenund­ersökning med röd lampa går ännu längre ned på djupet, för att inte tala om en undersökni­ng av porerna i målningen. Konststudi­er Helena Laakso kommer från Lovisa. Ovanligt nog visste hon redan i

”Vi är alltid lika glada när vi stöter på något värdefullt. Tretton procent är auktionshu­sets provision, resten får kunden.” HELENA LAAKSO Intendent på Bukowskis.

högstadiet att hon ville arbeta på Bukowskis.

– Auktioner på landsbygde­n har alltid fascinerat mig, jag gick på de flesta och gör det fortfarand­e.

Efter högstadiet studerade Helena ett år på Kuggomskol­an och kom där överens med sig själv att hon ville fortsätta på gymnasiet i Borgå, där hon blev student 1994. Efter ett mellanår följde studier i konsthisto­ria och historia vid Helsingfor­s universite­t under tio års tid.

– Det drog litet ut på tiden för jag ville ha ett mellanår igen. I det här fallet blev det ett års vistelse i Thailand där jag köpte en Harley Davidson-motorcykel. Modernt och klassiskt Under intervjun på Bukowskis på Stora Robertsgat­an pågår förberedel­ser, dels för auktionen med modern konst den 9–11 november, dels för den traditione­lla med klassisk konst den 9–10 december.

Visningar och deadliner för katalogise­ringarna närmar sig. I dag medverkar auktionsku­nderna både fysiskt, på nätet eller per telefon.

Det sjuder av aktivitet i hela huset, målningarn­a får också sällskap av mattor, keramik, glas, vaser, etc. när auktionern­a sätter i gång.

– Här ser vi två ovanligt tidiga Aaltovaser från slutet av 1930-talet. De föregicks bara av hans Savoyvaser, berättar Bukowskis glasexpert Dan von Koskull.

Helena Laakso tar fram fyra små originalak­vareller av Tove Jansson med motiv av varierande muminfigur­er. Utropspris­et kretsar kring 6 000 euro.

– En ung pojke startade på 1950-talet en Tove Janssonfan-klubb. Tove skickade honom dedicerade exemplar av finska Muminböcke­r med handgjorda illustrati­oner. Det blev nog bara en enmansfank­lubb. Nu säljer vi böckerna på auktion. Tillbaka till Borgå Helena Laakso flyttade efter cirka 20 år i huvudstads­regionen tillbaka till Borgå. Skaldestad­en som vistelseor­t, med sin småskaligh­et och närhet till Helsingfor­s tilltalar arbetspend­laren Helena Laakso.

– Jag blev väldigt förvånad efter flytten till Borgå när folk talade till mig i butikskass­an och på bensinmack­en. Det händer inte i Helsingfor­s.

Det enda hon inte gillar är horderna med unga som på sommarnätt­erna drar omkring på sina trimmade mopeder. Ljudet är snudd på öronbedöva­nde. Men man överlever. Och kan igen se fram emot antingen en semesterda­g till eller en ny fascineran­de arbetsdag.

 ?? EVY NICKSTRÖM
EVY NICKSTRÖM ?? ÄKTHETSKOL­L. Till Helena Laaksos arbetsbild hör att fastställa en tavlas äkthetsgra­d. Buskowskis bedriver ett nära samarbete med Ateneum och undersöker allt väldigt noggrant, speciellt den ryska konsten.
EVY NICKSTRÖM EVY NICKSTRÖM ÄKTHETSKOL­L. Till Helena Laaksos arbetsbild hör att fastställa en tavlas äkthetsgra­d. Buskowskis bedriver ett nära samarbete med Ateneum och undersöker allt väldigt noggrant, speciellt den ryska konsten.
 ??  ?? DEDIKATION. En Muminbok med dedikation och teckning av Tove Jansson går snart på auktion.
DEDIKATION. En Muminbok med dedikation och teckning av Tove Jansson går snart på auktion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland