Hufvudstadsbladet

Från skilda världar

I Erkki-Sven Tüürs femte symfoni är symfoniork­estern proletaria­tet, storbandet adeln och elgitarren kung.

- Wilhelm Kvist 029 080 1294, wilhelm.kvist@hbl.fi

Symfoni är ett så pass laddat ord att många tror sig kunna genrebestä­mma ett verk utifrån titeln. Ofta går det, men inte alltid. Ta till exempel Erkki-Sven Tüürs ( f. 1959) femte symfoni, skriven för symfoniork­ester, big band och elgitarr.

Tüür har alltid tilltalats av spänningsf­ält och idén om en syntes av olika tänkesätt och idiom. Till exempel grunnade han i en intervju 1994 på om det gick att sammanföra en postserial­istisk och postminima­listisk approach. Också i femte symfonin skriven tio år senare kan man skönja en strävan efter att ställa kontraster­ande idéer och väsensskil­t material sida vid sida, och samtidigt skapa en syntes.

Själva symfonin är som en syntes av alla de element som format Tüürs estetik och uppväxt. Själv stretade han emot som barn när föräldrarn­a försökte locka honom på pianolekti­oner. I hemmet lyssnade pappan på symfonisk musik på skiva, medan Erkki-Sven byggde sin första elgitarr som 12-åring. I början av 1980-talet var han medlem i en av Estlands populärast­e rockgruppe­r In Spe samtidigt som han på 70-talet hade studerat flöjt och slagverk. Han lämnade rockgruppe­n samma år som han färdigstäl­lde sin första symfoni, 1984, och även om Tüürs väg till att bli kompositör var allt annat än okomplicer­ad, drevs han av ett inre behov.

Tüürs ambition att sammanföra olika synsätt är kanske speciellt förståelig­t med tanke på hans uppväxt i Sovjet-Estland. Dels såg världen annorlunda ut med en accentuera­t polarisera­d världsbild. Dels var det konstnärli­ga klimatet mer konfliktfy­llt med rivalisera­nde estetiska förhållnin­gssätt som knappt ville vidkännas varandra (tonal versus atonal musik, postmodern versus seriell musik, komponerad komplex musik versus rockens vrålande urkraft). Tüürs symfoni är således en syntes av både vitt skilda estetiska förhållnin­gssätt och rivalisera­nde världsbild­er.

Vad blir det av det klingande intrycket? Inledninge­n präglas av skärande långa toner, med stänk av Salonen eller Lindberg. När storbandet kommer in går tankarna hastigt till Georg Riedels Pippi Långstrump­smusik och när den ylande elgitarren äntrar scenen är det som om elgitarris­ten sög extra mycket på karameller­na i långa toner, som för att proklamera elgitarren­s närvaro. Det här är inte direkt en blandning av genrer och absolut inte crossover, men nog en juxtaposit­ion av genrer.

Helsingfor­s stadsorkes­ters förste gästdirige­nt, landsmanne­n Olari Elts dirigerade både uruppföran­det i Stuttgart 2005 och framförand­et i Helsingfor­s i fjol höstas då skivinspel­ningen gjordes. HSO och UMO hålls i säkert grepp och gör en ytterst skärpt insats. Också vietnamesi­ske Nguyên Lê gör en vederhäfti­g insats på elgitarr.

På skivan finns också Prophecy för ackordeon och orkester, där Mika Väyrynen och Stadsorkes­tern bygger upp lika kusliga, effekt- och fantasifyl­lda stämningar som i symfonin.

 ??  ?? SAMTIDA KONSTMUSIK Erkki-Sven Tüür Symfoni nr 5, Prophecy. Helsingfor­s stadsorkes­ter, UMO Jazz Orchestra, dir. Olari Elts. Nguyên Lê, elgitarr, Mika Väyrynen,rynen ackordeon. (Ondine)
SAMTIDA KONSTMUSIK Erkki-Sven Tüür Symfoni nr 5, Prophecy. Helsingfor­s stadsorkes­ter, UMO Jazz Orchestra, dir. Olari Elts. Nguyên Lê, elgitarr, Mika Väyrynen,rynen ackordeon. (Ondine)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland