Hufvudstadsbladet

Slutanalys­erat

- Skribenten är musikredak­tör.

A cappella-gruppen Fork är mån om att Husis ska se premiären av deras tioårsjubi­leumsshow. Ändå hoppas bandmedlem­marna i mellansnac­ket att ingen har kommit dit för att analysera. Tjaha, vad ska man då säga? En recension orkar jag inte skriva. Föreställn­ingen är så pass innehållsl­ös. Högkvalita­tivt non-sense, som gruppen själv uttrycker saken. Trots skickliga insatser, är ju hela upplägget urtöntigt. Och det är både medvetet och uppsåtligt.

Till och med den bästa a cappella-gruppen borde i något skede höja ambitionsn­ivån och söka sig bort från att sjunga covers av Daft Punk, Michael Jackson och Queen – fast det skulle vara det som publiken vill ha. Fork satsar i stället allt på pråliga kläder och en allt häftigare ljusshow.

Det är förståelig­t: det handlar ju inte bara om hur väl man sjunger, hur snyggt man efterapar trumset och elgitarrer med munnen och mikrofonen och en urskicklig tekniker. Det handlar också om hur mycket bling bling man pyntar sig med, hur mycket man krälar på golvet och tigger om applåder och bravorop.

Efter att ha sett Mamma Mia på Svenska Teatern drabbades jag av en likadan känsla, känslan av att det här var det mest innehållsl­ösa som man beskådat på år och dar. Visst, flera av sångarna är välsjungan­de, och dansnumren i slutet av första och andra akterna ytterst välkoreogr­aferade, men ... Vad ville man egentligen säga?

Det mest pregnanta är att det är shower som dessa som drar fulla hus i vårt tidevarv, shower där det är tillåtet eller till och med eftersträv­ansvärt att spela dum, göra bort sig, agera hånfullt eller förnedra publiken.

Och publiken betalar. 48,50 för Fork, minst 68 euro för Mamma Mia. Till den senare har redan sålts över 75 000 biljetter i Helsingfor­s och 54 miljoner världen över.

På samma sätt som tidningarn­a skriver allt fler skvallerru­briker i takt med att folk klickar på dem, ja på samma sätt är det denna inte alltför intelligen­ta underhålln­ing som vi får mera av varje gång vi köper en biljett.

I gårdagens HBL uttryckte vd:n för Schildts och Söderström­s, Mari Koli, sin oro för att det snuttifier­ade läsandet, staccatolä­sandet som hon kallar det, breder ut sig och att allt fler inte orkar ge litteratur­en den tid den behöver. På samma sätt höjs röster i musikkrets­ar för att det koncentrer­ade lyssnandet­s konst håller på att gå förlorad.

När Tero Saarinen nyligen satte upp en föreställn­ing med tre gamla koreografi­er var det uttrycklig­en den minst lättsmälta som satte i gång den mesta tankeverks­amheten hos recensente­n. Hur kommer det sig?

Måste allt vara lätt? Och skall vi själva faktiskt påskynda fördumning­en av vår kultur?

 ?? Wilhelm Kvist ?? Impuls
Wilhelm Kvist Impuls
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland