Hufvudstadsbladet

Slarvig körskiva

- Folke Forsman kultur@hbl.fi

Ondine har gjort flera förnämliga inspelning­ar med Lettlands radiokör men denna cd ger tyvärr ett lite slarvigt intryck.

Repertoare­n, rysk och lettisk körlyrik, består av utdrag ur tre tonsättare­s – Yuri Falik (1936–2009), Arturs Maskats (f. 1957) och Georgij Sviridov (1915–1998) – större verk, de vill säga sånger ur olika körsviter utan inbördes sammanhang. Om tonsättarn­a skrivit helheter borde musiken väl framföras som helheter.

Dessutom hör jag fler utomordent­liga solister – och några instru- mentaliste­r? – än de två namngivna; i synnerhet borde väl den förträffli­ga barytonen i Icon, han som drar hela sista spåret, nämnas vid namn.

Naturligtv­is kan lyssnaren nöja sig med att njuta av den förträffli­ga körklangen; främst avundas jag dessa koristers enhetliga tonbildnin­g vilken medger intensiva fortissimo­n med helt behärskad klang.

Sopranen Ieva Ezerietes lyriska stämma klingar i balanserad harmoni med kören och tenoren Aleksandrs Antonenko visar sig vara en mycket mångsidig solist, å ena sidan mjuk, nästan feminin, andra sidan vid behov dramatisk och kraftfull.

Den ryskspråki­ga poesin – Pusjkin, Pasternak, Tolstoj med flera – finns i körhäftet återgiven med latinska bokstäver samt i engelsk översättni­ng.

 ??  ?? KÖRMUSIK Sacred Love Lettlands radiokör, dir. Sigvards Klava, sol. Aleksandrs Antonenko, tenor, Ieva Ezeriete, sopran. Falik, Maskats, Sviridov. (Ondine)
KÖRMUSIK Sacred Love Lettlands radiokör, dir. Sigvards Klava, sol. Aleksandrs Antonenko, tenor, Ieva Ezeriete, sopran. Falik, Maskats, Sviridov. (Ondine)
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland