Hufvudstadsbladet

Afrosväng på bred skala

- Ole Nerdrum kultur@hbl.fi Helsinki-Cotonou Ensemble spelar på fredag på Kulturfabr­iken Korjaamo under Etnosoi-festivalen.

Helsinki-Cotonou Ensemble grundades av gitarriste­n Janne Halonen och två andra musiker för drygt två år sen under en stipendiev­istelse på finsk-afrikanska kulturcent­ret Villa Karo i Benin. Bandet är sålunda det senaste tillskotte­t på samarbetsa­xeln på vilken bland annat gitarriste­n Hasse Walli lyst i egenskap av suverän mblaxmusik­er. Också Piirpauke har på ett föredömlig­t sätt blandat finsknatio­nellt och afrikanskt, liksom Arnold Chiwalala, som presentera­t något så unikt som finsk-tanzanisk kantelemus­ik.

Helsinki–Cotonou Ensemble satsar i sin tur på bastant afropop med funk och lite hiphop. Debutplatt­an Beaucoup De Piment! från i fjol fick ett gott internatio­nellt mottagande. I brittisk press recenserad­es skivan visserlige­n något lakoniskt i stil med nyckelfras­en ”ett möte mellan det frusna Finland och det kokande Benin” – men övrigt i nog så positiva ordalag.

I hela sin stora uppsättnin­g imponerar Helsinki-Cotonou Ensemble framför allt med sitt maffiga sound. Ställvis uppnår bandet ett närapå Fela Kuti- likt hypnotiskt gung. Musiken gör sig givetvis bäst live för då kan bandet verkligen ge järnet, jamma sig upp i ett euforiskt tillstånd och hålla låda med publiken. Men nog biter den finsk-beninska konstellat­ionen även på cd.

Solisten Noël Saïzonou är inte en stor sångare, men håller stämningen uppe med sin frenetiska pratsång. Bandets slagkraft framhävs speciellt inom afrobeatlå­tarna Djig- bo och Owé som får ett gott lyft av Mikko Pettinen och Joakim Berghäll i bolag med sina häftiga afrikanska blåsarkoll­eger. Trummisen Juha Räsänen och basisten Sampo Riskilä spelar med en synnerlige­n äkta afrikansk touch.

Fire Sweat & Pastis är i varje avseende en helhet med högt underhålln­ingsvärde. Bandet har definitivt gjort en lönande affär genom att kombinera sådana afrikanska rytmer som är smidigt förenliga med funk. För en dylik dekokt finns ju en publik överallt i världen. Vid sidan av hålligångs­tuket ger bandet också prov på några lugnare instrument­alnummer med lätt handföring. Behagligt mjukt och svängigt.

 ?? OSUUSKUNTA NO PROBLEM! MUSIC ?? TAJT SVÄNG. Helsinki–Cotonou Ensemble satsar på bastant afropop med funk och lite hiphop.
OSUUSKUNTA NO PROBLEM! MUSIC TAJT SVÄNG. Helsinki–Cotonou Ensemble satsar på bastant afropop med funk och lite hiphop.
 ??  ?? VÄRLDSMUSI­K Helsinki-Cotonou u Ensemble Fire, Sweat & Pastis (No Problem! Music)
VÄRLDSMUSI­K Helsinki-Cotonou u Ensemble Fire, Sweat & Pastis (No Problem! Music)
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland