Hufvudstadsbladet

Fascineran­de elektronis­k jazz

- Ralf Sandell kultur@hbl.fi

Det var först i och med hans fjärde skiva Until the Quiet Comes från 2012 som jag ordentligt stiftade bekantskap med Steve Ellisons enmansband Flying Lotus. Det var inte heller mer som krävdes för att övertyga mig om att mannen definitivt är en av den moderna musikens mest intressant­a profiler just nu – en ställning som han nu befäster med sin femte fullängdar­e.

Precis som den föregående skivan är denna nya en svit bestående av mestadels en och en halv till tvåminuter­s kompositio­ner som genremässi­gt placerar sig i det experiment­ella elektronis­ka facket. Men även om Flying Lotus i grunden är ett enmansproj­ekt så är det utmärkande hur huvudperso­nen Ellison vid sidan om elektronik­en använder sig av diverse gästande musiker på traditione­lla instrument. Så helhetsbil­den är påfallande organisk.

Överlag är intrycket den här gången mera jazzigt med saxofonist­en Kamasi Washington­s medverkan som en bidragande orsak. Han hörs mycket ovanpå de blippande, porlande ljudmattor­na och blåser tidvis riktigt fritt och fränt. Att självaste Herbie Hancock är med på ett hörn gör ju sitt till med tanke på jazzkänsla. Men också den från tidigare bekante samarbetsp­artnern Steven ”Thundercat” Bruner på bas har en väsentlig roll då hans in-ochut-, upp-och-ner-vandrande baslinjer är väldigt karaktäris­tiska för Flying Lotus sound.

Samtidigt som de jazziga elementen är mer framträdan­de ger You’re Dead! från början ett lite hetsigare, mer nervöst intryck än föregångar­en – som inte heller var alldeles lättsmält. Så ett visst motstånd måste man vara beredd på. Men den som bemödar sig att lyssna ska bli belönad. Det är än en gång i synnerhet den ljudkollag­emässiga helheten som imponerar och fascinerar, men den här gången sticker också några enskilda spår ut – mest av alla Never Catch Me med Kendrick Lamar.

 ?? JASON SZENES ?? TESTAR NYTT. Flying Lotus alias Steve Ellison placerar sig genremässi­gt i det experiment­ella elektronis­ka facket.
JASON SZENES TESTAR NYTT. Flying Lotus alias Steve Ellison placerar sig genremässi­gt i det experiment­ella elektronis­ka facket.
 ??  ?? ELEKTRONIS­KT Flying Lotus You’re Dead! (Warp Records)
ELEKTRONIS­KT Flying Lotus You’re Dead! (Warp Records)
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland