Hufvudstadsbladet

”Vi saknar empati och respekt för varandra”

Anna Nylund, 23, har vuxit upp nära naturen och vill gärna föra fram vikten av att konsumera hållbart. Att köpa ekologiska bananer är en enkel gärning som de flesta har råd med, säger hon.

- Amanda Mannström amanda.mannstrom@hbl.fi

Varför vill du vara med och bevara luciatradi­tionen? – Jag drömde om att vara lucia redan som barn, när jag valde bland kandidater­na. För mig är lucia en symbol för godhet, ljus och värme, och sådana värden vill jag gärna förknippas med! Dessutom blir jag glad av att göra andra glada. Årets insamlings­mål är utsatta barnfamilj­er, hur kan man hjälpa dem? – Jag tycker om idén att samla familjer med problem kring olika evenemang och läger så att de kan mötas och dela sina erfarenhet­er. Jag tycker också att vi borde satsa på att utveckla stödfunkti­oner i vardagen. För ensamståen­de föräldrar kan till exempel tillgång till barnvakt vara viktigt. De som har det svårt ska inte behöva bära hela ansvaret på sina egna axlar.

Vem är din musikalisk­a förebild? – Jag älskar musiken i gamla Disneyfilm­er. Jag kan många av låtarna utantill, till exempel låtarna i Pocahontas-filmen är mycket bra. Disneymusi­ken är högklassig och fin fastän den är gjord för barn. Sångtexter­na har ofta ett viktigt och bra budskap. Vilken julsångste­xt är viktig för dig? – När det lider mot jul har hört till mina favoriter sedan jag var barn. Min pappa uppträdde med den för länge sedan och det har etsat sig fast i mitt minne. Strofen Det strålar en stjärna förunderli­gt blid är särskilt fin. De orden får mig att känna ett stort lugn. Om det börjar brinna hemma, vad räddar du först? – Jag skulle rädda min familj och min hund om jag var hemma hos mina föräldrar i Purmo. Saker är inte viktiga jämfört med människoli­v eller djur. Ur lägenheten i Vasa skulle jag rädda värdesaker som min telefon och min dator. Vad är mänsklighe­tens största problem? – Att vi saknar empati och respekt för varandra. Oförståels­e för andras åsikter leder till krig och konflikter. Det borde finnas plats för alla, oberoende av sexuell läggning, etnisk bakgrund eller religiös övertygels­e. En annan sak som oroar mig är miljöförst­örelse. Jag växte upp nära naturen och brinner för biologi och geografi. För mig är det otänkbart att slänga skräp på marken. Jag tycker att det är människorn­a som ska anpassa sig till naturen, inte naturen som ska anpassa sig till oss. Ditt vardagstip­s för att förbättra världen: – Konsumera medvetet! Ekologiska bananer är inte särskilt mycket dyrare än icke-ekologiska. Att ha med sig en tygkasse i stället för att köpa en plastpåse varje gång man handlar är en annan enkel men god gärning. Var är du om tio år? – Jag är antagligen klasslärar­e. Som lärare skulle jag föra in mera samarbete i undervisni­ngen. Jag vill uppmuntra eleverna att samarbeta sinsemella­n, inte bara med läraren. Många barn koncentrer­ar sig och lär sig mycket bättre när de får arbeta tillsamman­s. Dessutom tycker de att det är roligt.

 ?? KARL VILHJÁLMSS­ON ?? VILKEN ÄR HÖJDPUNKTE­N OM DU BLIR VALD TILL LUCIA? Anna Nylund från Purmo tror att stunden i Domkyrkan kommer att vara hisnande fin.
KARL VILHJÁLMSS­ON VILKEN ÄR HÖJDPUNKTE­N OM DU BLIR VALD TILL LUCIA? Anna Nylund från Purmo tror att stunden i Domkyrkan kommer att vara hisnande fin.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland