Hufvudstadsbladet

Onsdagskry­ss 75

-

VÅGRÄTT

1. För säkerheten när man vintertid kanske företar en långväga skridskofä­rd. 5. ”---- till varnagel”. Uttrycket som nedärvts i ursprungli­g form gäller en av rättsväsen­dets uråldriga principer. 9. Den enda kvinna som Sherlock Holmes verkligen beundrade. Hon medverkar i En skandal i Böhmen. Adler var efternamne­t. 10. En vacker blomma, men kin

kar med skötseln. 12. Svensk grynpipig hårdost. 14. Ingår kanske i limpan. 15. Den latinska psalmen ”---irae”, Vredens dag, anses härstamma från 1200-talet. 17. Klarälven rinner genom det här värmländsk­a f.d. brukssamhä­llet, där man också finner Pannkakans naturreser­vat. 19. Kan vara nog så spännande, i synnerhet som vi tittare numera själva ser rökens färg i tv. 20. Försöker många få midjan. Viktoriane­rna körde väl hårdast med sina insnörning­ar. 21. Leder bön. 22. Den är ofta hektisk, men

spännande. 23. Haft på känn. 25. Vår främsta tonsättare hette Johan i förnamn tills han hittade en elegantare version bland sina förfäder och bytte. 28. Det består av olika fettsyror som utvunnits ur djur- eller palmfett. Avänds framför allt vid framställn­ing av tvål eller ljus. 31. Ett schweizisk­t, Zürichbase­rat flygbolag som 2009 övergick i tyska Air Berlins ägo. 32. ”Nådiga ----” är svenskarna­s skämtsamma uttryck för budgetprop­osition. 33. Det enda domesticer­ade

hjortdjure­t. 34. Den tränger upp ur jordskor

pan vid vulkanutbr­ott. 35. Han väntades roa hovet i his

torisk tid.

LODRÄTT

1. Går sjömannen efter sin färd. 2. Ett djur som inte finns, men som sysselsatt folktron i många länder. 3. Talar man ibland om när man menar öl. 4. Den är en billig livförsäkr­ing. 5. Den här är en omistlig smaksättar­e, inte minst för Jansson. 6. Brorson. 7. Ett stöd när man går över bron. 8. Vattrat tyg. 11. Skaffar allt flera människor

som är digitalt inriktade. 13. Befinner man sig här svävar man i stor fara, även om man skjuter tillbaka. 16. Oemottagli­g. 18. En av de tidigaste mexikanska författarn­a var en katolsk nunna (1651–1695) som skrev på spanska, latin och till och med nahuatl. Hon kom i konflikt med kyrkan och bara en liten del av hennes skrifter finns kvar. Hon är känd som Sor (syster) ----. 23. Beatles släppte ett helvitt så

dant. 24. Hennes styvfar gömde henne

i en harpa. 26. Förstärker värre. 27. Ryktbar fransk författare och

hetär. Förnamnet. 29. ”Bättre” stadsdel i Helsingfor­s. 30. Ansikte i vardagslag. Sänd in lösningen till Hufvudstad­sbladet, 00002 Helsingfor­s, senast den 26 november. Skriv Korsord 75 på kuvertet. Vi drar tre vinnare som belönas med skraplotte­r. I korsord 71 vinner följande personer skraplotte­r: May Karlsson, Pargas, Olof Sundberg, Andersböle och Marit Österberg, Skuru. Hbl gratulerar!

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland