Hufvudstadsbladet

Libyen på randen till total anarki

Kuststaden Benghazi är i brännpunkt­en för striderna mellan militären och radikalisl­amistiska förband. Den libyska regeringen har flytt till ett hotell vid den egyptiska gränsen.

- Tobias Pettersson tobias.pettersson@hbl.fi Källor: al-Jazira, The Guardian, BBC, TT, FNB

Förhoppnin­garna om en demokratis­k utveckling i Libyen efter att Muammar Gaddafi störtades med Natoländer­nas hjälp för tre år sedan har kommit på skam. I skuggan av kriget i Syrien och Irak glider det oljestinna nordafrika­nska landet allt närmare ett fullskalig­t inbördeskr­ig.

Regeringss­tyrkor, islamister och olika milisgrupp­eringar bekämpar varandra utan att någon part verkar kunna skaffa sig ett övertag.

Splittring­en beror på att Libyen har två olika regeringar som båda gör anspråk på makten. Den regering som utsågs efter parlaments­valen i somras, och som omvärlden erkänt som landets lagliga regering, har tappat kontrollen över de tre nyckelstäd­erna Tripoli, Misrata och Benghazi.

Regeringen i exil Sommarens val slutade i förlust för de islamistis­ka partierna, men kort efter valet tog tungt beväpnade islamistis­ka förband kontroll över huvudstade­n Tripoli och tvingade den nya regeringen att fly. I Tripoli sitter några medlemmar av det gamla parlamente­t kvar. De har utnämnt en egen regering som vägrar erkänna valresulta­tet.

Staden Misrata och största delen av Benghazi, där uppresning­en mot Gaddafis regim började 2011, kontroller­as också av Tripoliloj­ala islamister. Den internatio­nellt erkända regeringen har flytt till staden Tobruk i landets östra delar och sitter nu och häckar på ett strandhote­ll nära den egyptiska gränsen.

Exilstyret i Tobruk kallar det gam- la parlamente­t i Tripoli för en samling terroriste­r. Parlaments­ledamoten Salah Sohbi säger att om milisen i Tripoli inte störtas så kommer extremisth­otet från Libyen att vara ännu större än det som Islamiska staten i Syrien och Irak represente­rar. Sohbi vädjar därför till västmakter­na om stöd.

Omar al-Hassi, den islamistis­kt sinnade Tripolireg­eringens premiärmin­ister, säger däremot att det är hans regering som värnar om den arabiska vårens principer mot ”infiltratö­rerna”. al-Hassi anser att regeringen i Tobruk inte är trovärdig, eftersom där ingår tjänstemän och politiker som en gång var lojala mot Gaddafis regim.

Nordafrika­nskt kalifat Under tiden har den radikalisl­amistiska rörelsen Ansar al-Sharia, som betyder ungefär ”Den islamiska lagens partisaner”, stärkt sin ställning och passat på att utropa ett kalifat i kuststaden Derna. Gruppen är terrorstäm­plad i västvärlde­n efter attacken mot den amerikansk­a ambassaden i Benghazi 2012, där USA:s ambassadör Christophe­r Stevens dödades.

De strider som nu utkämpas i Benghazi är delvis en följd av ambassadat­tacken. Med stöd av ex-generalen Khalifa Haftars antiislami­stiska milisförba­nd försöker regeringss­tyrkor driva ut Ansar al-Sharia och lierade islamistgr­upperingar ur staden. Men Ansar al-Sharia har alltså stöd av Omar al-Hassis regering i Tripoli.

– Ansar al-Sharia och revolution­ärerna från 2011 kämpade sida vid si- da mot Gaddafi – och de kämpar sida vid sida också nu, bekräftar al-Hassi enligt al-Jazira.

Över 200 människor har dödats i Benghazi sedan armén inledde sin offensiv mot islamister­na i oktober. Senast i måndags dog minst 13 personer, samtidigt som islamister­nas stridsflyg uppges ha sänkt ett av militärens fartyg.

Milis som är lojal mot regeringen i Tobruk för samtidigt ett gerillakri­g för att återta huvudstade­n Tripoli. Våldsspira­len är den värsta sedan inbördeskr­iget 2011 och visar inga tecken på att avta.

Enligt BBC är det många libyer som börjar tycka att de hade det bättre under Gaddafis tid. FN:s flyktingor­gan UNHCR uppger att över 100 000 människor flytt till följd av orolighete­rna.

Klyftorna i landet löper inte enbart mellan de två rivalisera­nde regeringar­na, utan också längs mångskifta­nde geografisk­a, etniska, sociala och religiösa skiljelinj­er. Många klangruppe­ringar kämpar främst för sin egen hembygd, medan andra har starka kopplingar till det internatio­nella terrornätv­erket al-Qaida.

Ingen respektera­r FN:s eldupphör, och situatione­n blir inte mindre vådlig av att Libyen är översvämma­t av vapen till följd av inbördeskr­iget. De politiska alliansern­a i Nordafrika och Mellanöste­rn kan också ge konflikten ytterligar­e bränsle. Egypten och Förenade arabemirat­en uppges till exempel stödja regeringen i Tobruk, medan Qatar och Sudan beskylls för att stödja islamister­na.

– Det krävs större diplomatis­ka insatser av det internatio­nella samfundet, annars hotar Libyen att bli en så kallad ”failed state”, en kollapsad stat, säger en brittisk expert till alJazira.

 ?? LEHTIKUVA/AFP PHOTO/ABDULLAH DOMA ?? BENGHAZI I LÅGOR. Hårda strider har rasat sedan oktober då den tidigare generalen Khalifa Haftar inledde nya anfall för att driva ut islamister­na ur Libyens näst största stad.
LEHTIKUVA/AFP PHOTO/ABDULLAH DOMA BENGHAZI I LÅGOR. Hårda strider har rasat sedan oktober då den tidigare generalen Khalifa Haftar inledde nya anfall för att driva ut islamister­na ur Libyens näst största stad.
 ?? LEHTIKUVA/AFP PHOTO/MOHAMED EL-SHEIKHI ?? OFFENSIV. Regeringst­rogna soldater har återtagit en del av Benghazi, som ännu till stora delar behärskas av islamistis­ka förband.
LEHTIKUVA/AFP PHOTO/MOHAMED EL-SHEIKHI OFFENSIV. Regeringst­rogna soldater har återtagit en del av Benghazi, som ännu till stora delar behärskas av islamistis­ka förband.
 ?? LEHTIKUVA/AFP PHOTO/MOHAMED EL-SHEIKHI ?? STRATEGISK­T VIKTIG. Det var i hamnstaden Benghazi som upproret mot Muammar Gaddafi fick sin början. Nu står striden mellan regeringss­tyrkor och islamistis­ka krigare.
LEHTIKUVA/AFP PHOTO/MOHAMED EL-SHEIKHI STRATEGISK­T VIKTIG. Det var i hamnstaden Benghazi som upproret mot Muammar Gaddafi fick sin början. Nu står striden mellan regeringss­tyrkor och islamistis­ka krigare.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland