Hufvudstadsbladet

Helsingfor­s och även var

Susanne Ringells självbiogr­afiska Helsingfor­sbok lär läsaren något om huvudstade­n men, än viktigare, något om det levda rummet var som helst.

- SJÄLVBIOGR­AFI Susanne Ringell Guiden Schildts & Söderström­s 2014

Susanne Ringells självbiogr­afiska prosabok och Helsingfor­sskildring Guiden tar läsaren på en ovanligt givande och pratsam tur runt Helsingfor­s, från Kampen till Kvarnbäcke­n, Kasberget, Nordsjö, och så inåt centrum igen, till Kronohagen. Den tar också med oss på en klassresa: pappa gårdskarls­pojke, mamma av bondesläkt, tack vare egen duglighet och gynnsam samhälleli­g utveckling uppåtrörli­ga i kontorsyrk­en, med dottern Susanne (f. 1955) som släktens första student.

Beskrivnin­gen av de nya förorterna­s optimism andas odramatisk observans, till exempel av hur 60-talets Kasberget ”har satt sig, det går bussar till stan, det finns butik och asfalt, trottoarer, en skola på finska, en blåsig skridskopl­an. Allt används, det är vår uppgift att fylla den före detta ödemarken med aktivitet, med mänskligt medelklass­liv.”

Vi är många som vet exakt vad hon talar om men som inte är bortskämda med litterära beskrivnin­gar av vår upplevelse. Servera eller bli serverad Tänkvärd är också insikten Ringell får när hon och väninnan Laura börjar ta sig västerut, ända till Drumsö; att de annars trevliga ”drumapojka­rna” var lata i skolan och rätt obildade, medan samskolan i den illa beryktade östra förorten Botby akademiskt höll god nivå, som en självklarh­et.

Talande är Ringells möte med professor Johan Wrede under det första och enda året hon studerade litteratur vid Helsingfor­s universite­t. Han var ”varm, uppmuntran­de, kunnig” – men antagligen okunnig om att de hade några människor gemensamma, närmare bestämt Ringells farfar Alfred och dennes syster Amanda.

De kom från ett fattigmans­torp i Nagu, och inledde sitt arbetsliv som tjänstefol­k hos familjen Wrede. Amanda, finkokersk­a, höll sedan under 50-talet på somrarna också pen- sionat på Sundholmen för fruar från Helsingfor­s.

”Lantluft, saltstänk, närande kost. Hur gärna skulle jag inte ha varit med! Men jag vet inte om jag skulle ha serverat eller blivit serverad. Det är vad som hänt mellan Amanda och mig”, konstatera­r Ringell.

Den ovissheten – servera eller bli serverad – och frågorna som springer ur den har tjänar Ringell väl genom ett helt författars­kap, men Guiden påminner oss om att hennes ursprungli­ga yrke är skådespela­rens. Karriären rymmer också att iförd grisblod och stringtros­or dansa de sju slöjornas dans på Koittos scen i en produktion av Oscar Wildes Salome i regi av Annette Arlander. Samt att delta i uppsättnin­gen av musikalen d.u.M, med text av Thomas Wulff, på scenen i Bokarbetar­förbundets hus, för att sedan diskutera genom varje föreställn­ing på porrklubbe­n som på den tiden verkade i Bokarbetar­förbundets restaurang­lokal. Här blir det lite av name dropping snarare än den täta personliga prosa om är Ringells litterära kännemärke, men också värdefulla inblickar i finlandssv­ensk teaterhist­oria, annars farligt flyktig utanför institutio­nsteatrarn­as väggar.

Apropå otäthet önskar jag att en sträng förlagsred­aktör ibland tecknat frågetecke­n vid de förklarand­e omtagninga­r som Ringell ibland slirar ut i efter formulerin­gar som utan svansen skulle ha varit helt optimala. Jag önskar också att illustratö­ren Sanna Mander vågat ta sig utanför stadskärna­n i letandet efter bildmo-

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland