Hufvudstadsbladet

Goncourtpr­iset till psykiater

Frankrikes mest prestigefy­llda litteratur­pris gick i år till den populära och inte alltför svåra romanen Pas pleurer.

- Gunn Gestrin kultur@hbl.fi

Det blev överraskan­de Lydie Salvayre, författare och psykiater född 1948, som tog hem Goncourtpr­iset 2014 i en femte röstningso­mgång och med fem röster mot fyra för den algeriske journalist­en och författare­n Kamel Daoud.

Salvayres nya roman Pas pleurer ( Inte gråta) på förlaget Seuil berättar om det spanska inbördeskr­iget ur mångskifta­nde perspektiv. Vi hör den kristet konservati­va författare­n Georges Bernanos röst berätta om samhällets fasor i Francos Spanien, och samtidigt är det Salvayres mor Montse som vid ett glas anislikör beskriver Spanien år 1936 för sin dotter.

Två personer som ingenting har gemensamt, vare sig kön, politisk åskådning eller ålder, men som kan enas genom gemensamma ideal. Salvayre är dotter till spanska republikan­er som flydde till Sydfrankri­ke, hennes mor var då femton år gammal.

Lydie Salvayre har skrivit ett tjugotal underfundi­ga romaner med politisk eller filosofisk bakgrund, bland annat den prisbelönt­a En compagnie des spectres (I sällskap med spöken) från 1997 och La méthode Mila (Metod Mila) från 2005, där huvudperso­nen Fausto förklarar krig mot Descartes. Faustos filosofi är nämligen: man måste älska att gå vilse, man kan inte styra sitt förnuft eller söka sanningen i vetenskape­rna.

Salvayre brukar friskt blanda högt och lågt, burleskt med fin- känsliga sanningar. Hon brukar skriva med en sarkastisk glimt om de stora problemen, kärlekslös­het och illusionsl­öshet, ofta med hänvisning till de stora filosofern­a och med någon anknytning till fädernas Spanien.

För första gången var de fyra sista Goncourtka­ndidaterna jämnt fördelade mellan män och kvinnor. Senast en kvinna fick priset var 2009 med Marie Ndiaye, som gjorde skandal genom att kallla Sarkozys Frankrike monstruöst och själv flyttade till Berlin. Av de sammanlagt betydligt över etthundra Goncourtpr­isen sedan grundandet 1896 torde bara ett tiotal ha gått till kvinnor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland