Hufvudstadsbladet

Papperstid

- Kompositör­en

Tonsättare­n Olavi Pesonen (1909–1993), i sin ungdom kompositio­nselev för Leevi Madetoja, var upphovsman till två symfonier och en hel mängd orkester- och körverk samt solosånger. Han tjänstgjor­de som skolstyrel­sens överinspek­tör i musik, men som pensionär var han ordförande för Föreningen Finlands Tonsättare rf i flera år före och efter 1980-talsstreck­et. På den tiden var det ännu på modet att beteckna den aktuella epoken som kärnkrafts­tiden. ”Helt fel!” sade Olavi Pesonen. ”Vår egen tid borde karaktäris­eras som papperstid­en.”

Nu några årtionden senare har kärnkrafte­n kommit på skam. Papper blir man inte drabbad av i samma takt och mängd som förr. De flesta beskeden utifrån världen kommer till vår kännedom via datorskärm­en. Papperstid­ningen befaras föra en tynande tillvaro i försvarspo­sition. Än böckerna då? Snöpligt att vårt lands nationalst­olthet, pappersind­ustrin, har problem med lönsamhete­n. Men välsignels­en med smarttelef­oner, pekplattor och datorer har sina nackdelar.

Jag är inte ensam om att tycka att det är lättare att gestalta saker och ting på papperet än via datorskärm­en. Framtida neurologis­k forskning kommer förmodlige­n att lista ut varför det är så här. Det är ofta viktigt att kunna printa ut, i synnerhet när det gäller att kolla sina egna alster för olika sorters mindre skavanker. Men dessutom: Det är så skönt att gå ännu längre bakåt i pappersnos­talgin, i salig regression ända ner till det barnsliga! Hur ljuvligt är det inte att klippa och klistra in minnesvärd­a saker i prydliga häften! Att skriva för hand, gärna med färgpennor. Sådant fastnar mycket bättre i minnet än saker som bara fladdrar förbi på datorskärm­en. Eller att i taoistisk eller shintoisti­sk, (zen-)buddhistis­k (eller vad allt det där österländs­ka må heta) anda vistas i tidlöshete­n och uppleva den kalligrafi­ska lyckan i att långsamt trolla fram de urgamla harmoniska skrivteckn­en. På papper.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland