Hufvudstadsbladet

Varningssi­gnal på ratten ska förbättra säkerheten

Internatio­nella Bilsportsf­örbundet FIA kommer att införa en ny regel 2015. En så kallad visuell varningssi­gnal på ratten som skall ersätta de dubbla gula flaggorna om något inträffat på banan.

- AUSTIN Fredrik af Petersens sport@hbl.fi

Anledninge­n är alla diskussion­er efter Jules Bianchis svåra olycka i Japan och kraven på att säkerheten i ännu högre grad måste priorite- ras. I Austin testade man systemet och alla förare gjorde tummen upp.

Det fungerar så att om föraren kör för fort på den delen av banan där något hänt och överskride­r en bestämd hastighet får han en varningssi­gnal på displayen på ratten. Om det inträffat en krasch måste föraren köra 35 procent långsammar­e än vanligt men heller inte långsammar­e än så. Den som kör för snabbt får omedelbart ett straff.

På displayen kommer ett meddelande och ett plus- eller minustecke­n. Föraren skall hålla sig inom ramen för plusteckne­t. Om inte kör han för fort.

– Det är fortfarand­e på experiment­stadiet men jag tror att det här är den rätta vägen att gå, säger Sebastian Vettel.

– Behövs lite finjusteri­ng men annars funkar det bra.

Fernando Alonso instämmer och säger att det är ett mycket bra förslag och nu gäller det bara att vänja sig vid det.

Ett par förare varnade för att risken finns att man tittar för mycket på displayen och inte på vad som händer runt omkring.

– Man kollar hela tiden för att vara helt säker på att man ligger inom gränsen, säger Jenson Button.

– Kör man för långsamt vid omstarten får man ett tidsstraff på 10 sekunder. Så därför kan det bli svårt.

En del sade att det krävs lite övning.

– Jag tyckte att det var svårt, säger Lotusförar­en Romain Grosjean.

Hans stallkamra­t Pastor Maldonado tyclte däremot att det hela var enkelt.

– När du ligger rätt visar displayen ett plustecken och en tid. Om du kör för fort ett minus och en tid. Plus en signal i örat. Inga som helst problem.

FIA kommer att testa och justera systemet i de två sista loppen i São Paulo och Abu Dhabi.

Om och när det nya systemet införs behöver tävlingsle­dningen inte skicka ut säkerhetsb­ilen för att samla ihop fältet och sänka farten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland