Hufvudstadsbladet

Finlandssv­ensk fest i Finlandia Junior?

Maria Turtschani­noffs segertåg med fantasyvär­lden fortsätter. Hennes senaste roman, Maresi, är en av två finlandssv­enska böcker som finns med bland de sex kandidater­na till Finlandia Junior.

- Annika Hällsten 029 080 1331, annika.hallsten@hbl.fi

En skickligt uppbyggd och dramatisk berättelse om ett matriarkal­iskt samfund och en skyddad plats för flickor, lyder juryns omdöme om Maria Turtschani­noffs ungdomsrom­an Maresi. Krönikor från Röda klostret (Schildts & Söderström­s). Boken tillhör den fantasygen­re Maria Turtschani­noff redan tidigare skrivit i och som hon fastnade för som liten flicka.

– Jag är uppvuxen på en diet bestående av bland annat Irmelin Sandman Lilius, Tove Jansson och Michael Endre, berättade en strålande glad Turtschani­noff då kandidatur­en offentligg­jordes.

I sin recension av Maresi i HBL skrev Mia Österlund att ”romanen är en ”fantastisk flickberät­telse där flickornas kraft står emot övervåld från män”. Maresi utspelar sig i Röda klostret på ön Menos som enligt Turtschani­noff finns i hennes egen fantasyvär­ld som inte har något namn.

Arbetet på nästa bok har redan börjar och Turtschani­noff har återvänt till sin värld.

– Det är en värld jag bygger bok för bok.

Årets andra svensksprå­kiga kandidat i Finlandia Junior är Min egen lilla liten (Schildts & Söderström­s) med text av Ulf Stark och illustrati­oner av Linda Bondestam.

Med valet av Ulf Stark, som är svensk, visar Finlandiaj­uryn prov på samma tolerans som den svenska Augustjury­n som under tidigare år har nominerat Monika Fagerholm och Kjell Westö.

Ulf Stark var inte på plats när kandidater­na offentligg­jordes men Linda Bondestam var lika lycklig som Maria Turtschani­noff.

De ömsinta illustrati­onerna för en dialog med textens lugna rytm, noterar juryn på tal om Min egen lilla liten som är en rörande berättelse om Varelsen och Gnistan.

Varelsen längtar efter färg men tål inte sol och dväljs i mörker. En dag letar sig en gnista in i dens grotta vilket blir både ljuvligt och smärtsamt.

– Ulf skickade mig texten och sade att han nu ville utmana mig som illustratö­r, berättar Linda Bondestam.

Tack vare ett arbetsstip­endium kunde Bondestam experiment­era med tekniken och uppnådde till slut det hon eftersträv­ade.

– Jag ville att bilderna skulle förmedla en känsla av nostalgi, som snapshots ur minnet, säger hon.

Maria Turtschani­noffs Maresi, liksom Min egen lilla liten av Ulf Stark och Linda Bondestam finns utgivna på finska. De fyra övriga Finlandia Junior-kandidater­na är Saku Heinonen: Zaida ja lumienkeli (Tammi), Iiro Kıüttner/Ville Tietäväine­n Puiden tarinoita. Puuseppä (Books North), Jyri Paretski: Shell’s Angels ja Kalajoen hiekat (Karisto) och Mila Teräs/Karoliina Pertamo: Olga Orava ja metsän salaisuus (Lasten Keskus).

Vinnaren av Finlandia Junior offentligg­örs 20 november. Filmegissö­ren Johanna Vuoksenmaa är enväldig domare.

”Jag ville att bilderna skulle förmedla en känsla av nostalgi, som snapshots ur minnet.” LINDA BONDESTAM illustratö­r

 ??  ??
 ?? CATA PORTIN ?? FÖR UNGA LÄSARE. Linda Bondestam och Maria Turtschani­noff berikar den finlandssv­enska barnoch ungdomslit­teraturen.
CATA PORTIN FÖR UNGA LÄSARE. Linda Bondestam och Maria Turtschani­noff berikar den finlandssv­enska barnoch ungdomslit­teraturen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland