Hufvudstadsbladet

Snöröjning blir nattjobb

Snöröjning om nätterna kan bli aktuellt i Helsingfor­s kommande vinter. Stadens byggnadsko­ntor försöker hitta på nya sätt att bekämpa snön.

- Mikael Piippo 044 277 8787, mikael.piippo@abo.fi

Helsingfor­s stad ska kanske ploga en del gator om nätterna i vinter. Avsikten är pröva Stockholms modell där man under natten tömmer gator helt och hållet på snö. På det sättet är gatorna snöfriga när staden vaknar. Oljudet från plogbilarn­a kan bli ett problem.

Byråchefen på Helsingfor­s stads byggnadsko­ntor, Pekka Isoniemi, tar vinterns första snöfall med ro. Enligt honom har byggnadsko­ntoret förberett sig för den kommande vintern i god tid och planerar nya åtgärder mot ett eventuellt snökaos. En nyhet lär bli att staden börjar ploga en del gator om nätterna. Isoniemi nämner Tölö som en stadsdel där snöröjning på natten kan bli aktuellt.

– Vi strävar efter att pröva Stockholms modell där man under natten tömmer gator helt och hållet på snö. Problemet är att vissa invånare är känsliga för oljud, men om vi sköter snöröjning­en effektivt kan det ändå vara en bra lösning, säger Isoniemi och poängterar att projektet tills vidare bara är på idénivå.

Förutom att skicka ut plogbilar i Helsingfor­snatten planerar byggnadsko­ntoret att på ett eller annat sätt utveckla verksamhet­en med så kallade bilhotell. Bilhotelle­n är uppvärmda och övervakade parkerings­hus där stadens invånare kan låta bilen stå över vintern. För tillfället ansvarar byggnadsko­ntoret för ett bilhotell i Tattarmoss­en och ett i Fiskehamne­n, varav det senare är i bruk för sista vintern. Isoniemi betonar vikten av att minska mängden bilar längs med gatorna och ser privat bilhotells­verksamhet som ett alternativ i framtiden.

I likhet med tidigare år inför byggnadsko­ntoret tillfällig­a trafik- och parkerings­arrangeman­g längs med Helsingfor­s gator. Isoniemi räknar upp till 200 gator där specialarr­angemang är att vänta.

– Kollektivt­rafiken kommer att fungera. Det ska vi garantera, tilllägger han.

Fjolårets snöfattiga vinter har inte påverkat byggnadsve­rkets strategi angående Helsingfor­s vinterunde­rhåll.

Isoniemi påminner om att förra vintern föregicks av fyra extremt snörika vintrar, och att man därför förbereder sig på större snömängder än i fjol.

 ?? LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA ?? SNÖFALL. Helsingfor­s stads byggnadsko­ntor planerar att ploga en del gator om nätterna.
LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA SNÖFALL. Helsingfor­s stads byggnadsko­ntor planerar att ploga en del gator om nätterna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland