Hufvudstadsbladet

Juncker dras in i växande skattehärv­a

Luxemburgs frikostiga skattesyst­em får det att storma kring eukommissi­onens nytillträd­de ordförande Jean-Claude Juncker. Den förre premiärmin­istern ifrågasätt­s skarpt sedan hundratals utländska företag – däribland Ikea – uppges ha fått aktiv hjälp för att

- TT

Fråga efter fråga om ”Luxleaks” ansatte Jean-Claude Junckers presstales­man Margaritis Schinas på kommission­ens dagliga lunchbrief­ing i Bryssel.

Blir det nya utredninga­r nu? Kommer Juncker att berätta vad han vet för EU-parlamente­t? Och kan det luxemburgs­ka skattesyst­emets ”gudfader” verkligen vara ansikte utåt för EU i ett läge där miljontals vanliga européer betalar mer skatt än tidigare på grund av den åtstramnin­gspolitik som EUkommissi­onen står bakom? Svaren blev dock försiktiga. – Det är upp till myndighete­rna i Luxemburg att förklara hur systemet fungerar. Kommission­ens roll är att se till att reglerna följs, inskärpte Schinas gång på gång. Tystnad råder Några ord direkt från Juncker själv blev det inte. Och heller inte besked om några sådana kommer under dagen. En tv-sänd diskussion som EU-ordförande­n skulle ha deltagit i under eftermidda­gen har ställts in i sista stund på grund av hälsoprobl­em för samtalspar­tnern, förre kommission­sordförand­en Jacques Delors.

I stället hänvisade Schinas till vad Juncker sade i går, då han utfrågades om sin syn på hemlandets skattesyst­em, med anledning av den undersökni­ng som EU-kommission­en drog i gång för en månad sedan kring näthandels­företaget Amazons verksamhet i Luxemburg.

– Kommission­en kommer att göra sitt arbete och för min del kommer jag att undvika att blanda mig i, eftersom det är ett ärende som faller under konkurrens­kommission­ären … Jag kommer inte att bromsa henne (danska Margrethe Vestager), för det vore otillbörli­gt, svarade Juncker på en fråga från fransk tv.

Sin egen syn på frågan valde han dock att vara tyst om.

– Jag har en åsikt i saken – men den kommer jag att hålla för mig själv, sade Juncker. Ikea och riskbolag Det som kallas ”Luxleaks” är uppgifter som det internatio­nella journalist­nätverket ICIJ har fått fram och som visar hur över 340 företag har skatteplan­erat med hjälp av revisionsb­yrån PWC. Det handlar till exempel om lån mellan bolag i samma koncern till skyhöga räntor. Betalninga­rna kan ske i flera led, och vid något tillfälle då passera genom Luxemburg. Bland företagen finns möbeljätte­n Ikea och svenska riskkapita­lbolagen EQT, IK, Altor och Nordic Capital, uppger Ekot i Sveriges Radio, som deltagit i granskande­t.

På pappret har Luxemburg en skattesats på 29 procent. Men genom olika uppgörelse­r, som under många år i stort sett hanterats av en och samma person i Luxemburg, har bolagen fått garantier om betydligt lägre skatt. I vissa fall har den hamnat under en procent på det kapital som passerat genom det lilla furstendöm­et.

Premiärmin­ister Xavier Bettel hävdar dock att alla uppgörelse­r är ”i enlighet med internatio­nell rätt”.

Kraven växer ändå på en ordentlig förklaring från Juncker, som hade Bettels jobb under hela den berörda tiden, från 1995 till 2013.

 ?? EPA/PATRICK SEEGER ?? ANSIKTET UTÅT. EU-kommission­ens nytillträd­da ordförande JeanClaude Juncker ifrågasätt­s efter skandalen Luxleaks.
EPA/PATRICK SEEGER ANSIKTET UTÅT. EU-kommission­ens nytillträd­da ordförande JeanClaude Juncker ifrågasätt­s efter skandalen Luxleaks.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland