Hufvudstadsbladet

”Konkursen räddar miljön”

Naturskydd­sförbundet litar på att staten lyckas städa upp efter Talvivaara­s konkurs. Förbundet kräver inte att urlaknings­processen stoppas omgående.

- Peter Buchert 029 080 1318, peter.buchert@hbl.fi

Finlands naturskydd­sförbund har länge förespråka­t att gruvdrifte­n och urlaknings­processen i Talvivaara ska köras ned sakta och systematis­kt.

Efter gårdagens konkursbes­ked drar man tillbaka kravet. Förbundet tar näringsmin­ister Jan Vapaavuori (Saml) på orden när han lovar beakta miljöhänsy­nen.

– Det väsentliga är att staten sörjer för miljöansva­ret. Om Vapaavuori menar allvar är allt i sin ordning. Bolaget lyckades aldrig ta hand om miljön på egen hand, säger Naturskydd­sförbundet­s verksamhet­sledare Eero Yrjö-Koskinen.

Enligt Vapaavuori går det inte att stoppa processen – det är tvärtom nödvändigt att hålla i gång biourlak- ningen av miljöskäl. Det kan gynna en eventuell köpare av konkursboe­t, men också miljön om ingen vill ta över verksamhet­en. Vad ska man göra om ingen köpare dyker upp, Eero Yrjö-Koskinen? – Viktigast är att staten tar kontrollen över avloppsvat­tnet och fällningen, och städar bort dem. Det har bolaget varken haft råd med eller förutsättn­ingar för. Gruvan planerades aldrig på ett för miljön hållbart sätt.

Yrjö-Koskinen säger att gruvan är så ofantlig att det inte gick att rätta till de misstag som bolaget begick.

– Därför är det bra att staten ingriper. Vi litar på att ministern går till väga så att man får kontroll över miljöskado­rna.

Naturskydd­sförbundet har en modell för hur urlaknings­processen kunde köras ned om gruvdrifte­n upphör. Nedkörning­en kan ta upp till två år.

 ?? LEHTIKUVA / KIMMO RAUATMAA ?? SORGEBARN. De stora vattenmass­orna på gruvområde­t är ett av Talvivaara­s största problem. Planer finns både på nya vattenbass­änger och på ett avlednings­rör för vattenmass­orna.
LEHTIKUVA / KIMMO RAUATMAA SORGEBARN. De stora vattenmass­orna på gruvområde­t är ett av Talvivaara­s största problem. Planer finns både på nya vattenbass­änger och på ett avlednings­rör för vattenmass­orna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland