Hufvudstadsbladet

Statsminis­tern lovar fler magra år

Finland måste bita i det sura äpplet och stoppa skuldspira­len i stället för att stimulera ekonomin med lånepengar. Och även då kommer uppsvinget att dröja. Den som lovar något annat kan inte hålla sitt vallöfte, säger statsminis­tern.

- Peter Buchert 029 080 1318, peter.buchert@hbl.fi

Statsminis­ter Alexander Stubb (Saml) beklagar att det dröjt så länge för vissa delar av regeringen att bilda sig en korrekt uppfattnin­g om hur prekärt Finlands ekonomiska läge är.

– Vi jobbade oerhört för att få en gemensam lägesbild. Riktigt alla politiker ser inte bilden ens i dag, för att då inte tala om en nationell samsyn kring vilken medicin som behövs. Då är det klart att besluten dröjer, säger Stubb under en frukost med politikjou­rnalister.

Själv skriver han ut ett recept i sju punkter (se faktaruta) där den bärande tanken är att strypa de offentliga utgifterna, göra arbetsmark­naden flexiblare och öka jobben i den privata sektorn. På många av punkterna har hans och föregångar­en Jyrki Katainens (Saml) sex-, fem- och fyrpartire­geringar ändå inte nått resultat.

– Man ska erkänna sina misstag. Jag medger att vi borde ha gjort mer, men man ska inte heller underskatt­a anpassning­såtgärder för 6,5 miljarder euro. Hade vi inte gjort någonting skulle Vänsterför­bundet och De gröna knappast ha lämnat regeringen.

Stubb slår fast att Finland har sex magra år bakom sig, men också några magra år framför sig.

– Vilken regering vi än får efter valet kommer den närmaste framtiden inte att se bättre ut. Inget parti ska påstå något annat, det vore ansvarslös­t, ett falskt vallöfte. Samlingspa­rtiet lovar att leda Finland mot ett nytt uppsving, men det kommer att kräva knegande, svett och tårar.

Det blir ett klart nej till dem som föreslår ytterligar­e stimulanså­tgärder.

– Tillväxten tar inte fart av stimulans med lånepengar. Vi har stimulerat nästan mest av alla EU-länder, vi kan inte fortsätta på den vägen. Skuldspira­len måste brytas.

Stubbs sju punkter ingår i Samlingspa­rtiets valprogram. Samtidigt som han stakar ut en högerväg till nationell framgång säger han att ideologisk­a skillnader inte får blockera arbetet för fosterland­et. Han säger självfalle­t inte att opposition­en inte skulle ha fått komma med den interpella­tion om ekonomipol­itiken som riksdagen ska rösta om i dag. I stället säger han så här:

– Jag förstår att vi är på väg mot ett val, men vi måste ändå finna en gemensam anda, och jobba mot samma mål. Problemet är vårt allas.

Även om utmaningar­na är gemensamma är det regeringen som får bära ansvaret medan opposition­en kan hojta om hur den skulle ha gjort. Att C-ledaren Juha Sipilä kalllade Finland för ett borgerligt Östtysklan­d i onsdags överraskad­e ändå Stubb.

– Jag är rätt förbryllad och förvånad. Förbundska­nsler Angela Merkel är född i Östtysklan­d, hennes livsgärnin­g har varit en kamp mot det auktoritär­a styret och planekonom­in. När jag träffar henne vore det olustigt om det kom fram att vår opposition­sledare ser Finland som ett DDR.

Stubb förkunnar än en gång att regeringen ska implemente­ra de beslut som väntar före valet, inklusive vårdreform­en. Emellanåt säger han att vårdreform­en kommer att drivas igenom, ibland säger han att det är målet. Samlingspa­rtiets hake är den privata sektorns ställning i relation till den offentliga. Stubb formulerar sig annorlunda:

– Det är patienten som ska stå i fokus, inte tjänsteman­nen eller förvaltnin­gen.

 ?? LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINE­N ?? FEL BILD. – Om det är sant att folk uppfattar Samlingspa­rtiet som arrogant måste vi korrigera den bilden. Själv känner jag inte igen den, säger statsminis­ter Stubb.
LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINE­N FEL BILD. – Om det är sant att folk uppfattar Samlingspa­rtiet som arrogant måste vi korrigera den bilden. Själv känner jag inte igen den, säger statsminis­ter Stubb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland