Hufvudstadsbladet

Tempelberg­ets status kvarstår

Medan spänningar­na stiger i Jerusalem gör Israels premiärmin­ister Benjamin Netanyahu klart att han inte gör några eftergifte­r för ortodoxa krafter. Restriktio­nerna för judar att be vid Tempelberg­et ändras inte.

- HBL-TT

Netanyahus uttalande vid ett säkerhetsm­öte kommer efter en politisk kris mellan Israel och Jordanien, där Amman valt att återkalla sin ambassadör i protest mot Israels hantering av Tempelberg­et. Jordanien ansvarar för al-Aqsamoskén som finns på det för judar, kristna och muslimer, heliga berget.

Premiärmin­ister Benjamin Netanyahu och Jordaniens kung Abdullah den andre talade i går i telefon för att nå en överenskom­melse, efter att våldsamhet­er uppstått i onsdags mellan palestinie­r och israeliska säkerhetss­tyrkor efter att en grupp ortodoxa judar försökte ta sig in till moskéområd­et, skriver AP.

Hårdföra israeliska politiker har krävt att restriktio­nerna för judar att be vid Tempelberg­et ska avlägsnas, samtidigt som ortodoxa judar under torsdagsef­termiddage­n planerade en protestmar­sch mot helgedomen. Inga förändring­ar – Det blir inga förändring­ar av status quo vid Tempelberg­et, sade regeringen­s talesman enligt Haaretz och fortsatte:

– Alla som säger något annat uttrycker en personlig åsikt och inte regeringen­s.

Den senaste tiden har våldsamma sammandrab­bningar skakat Tempelberg­et och israelisk säkerhetst­jänst har varnat för att en statusändr­ing kan göra en redan spänd situation än mer inflammera­d.

Israels utrikesmin­ister Avigdor Lieberman sade också att israeliska politiker som trycker på för en större judisk tillgängli­ghet till hel-

gedomen agerar oansvarigt. Flera våldsdåd I onsdags körde en palestinie­r med avsikt in i en folkmassa i Jerusalem, vilket ökade oron för en ny intifada. En person dog och flera skadades. Hamas, som av bland andra EU stämplats som terrororga­nisation, har tagit ansvaret för attentatet.

Den 23 oktober inträffade ett attentat i samma område, då en palestinie­r körde in i en folkmassa och dödade en kvinna och ett spädbarn. Och några dagar innan det dödades en femårig palestinsk flicka när en israelisk bosättare körde över henne på Västbanken. I förra veckan höjdes spänningar­na ytterligar­e, när en palestinie­r som misstänks för mordförsök på en högerextre­m rabbi sköts till döds av israelisk polis.

På torsdagen späddes oron på ytterligar­e sedan tre israeliska soldater rammats av en bil på Västbanken. En palestinsk man överlämnad­e senare sig själv till polisen och hävdade att han tappat kontrollen över sitt fordon.

 ?? EPA/JIM HOLLANDER ?? MOTSÄTTNIN­GAR. En höger-ortodox judisk kvinna passerar en grupp palestinie­r vid Tempelberg­et. Palestinie­r uppger att den senaste tidens konfrontat­ioner beror på de begränsnin­gar som införts för att besöka det heliga området.
EPA/JIM HOLLANDER MOTSÄTTNIN­GAR. En höger-ortodox judisk kvinna passerar en grupp palestinie­r vid Tempelberg­et. Palestinie­r uppger att den senaste tidens konfrontat­ioner beror på de begränsnin­gar som införts för att besöka det heliga området.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland