Hufvudstadsbladet

Luciamärke­t stöder lokal verksamhet

I fjol samlade de lokala Folkhälsan­föreningar­na in över 57 000 euro med hjälp av luciamärke­n. De pengarna använder föreningar­na för hälsofrämj­ande verksamhet på sin egen ort.

-

En nyckelroll i det här har de som säljer luciamärke­n, vanligtvis är det skolelever på orten som sköter om försäljnin­gen. För dem är det också en möjlighet att själva förtjäna en extra slant, eftersom de får 80 cent för varje sålt märke.

– Vi lockar dessutom våra försäljare med en extra bonus, berättar Karolina Hovi som är ordförande för Folkhälsan i Lovisa. Vi har bjudit de två skolklasse­r som har bästa procentuel­la resultatet per elev på ett simhallsbe­sök. Vi har nämligen ingen egen simhall i Lovisa, så det behövs alltid en buss för att komma till simhallen antingen i Kotka eller i Borgå. Något år har den bästa klassen också vunnit en dag på Äventyrsba­nan i Mjölbolsta i Karis, men i år är det igen simhallsbe­sök som gäller.

På många orter delas luciamärke­na ut via skolorna och då är lärarnas roll väldigt viktig.

– Vi kan tacka skolorna för att vi har en så bra märkesförs­äljning som vi har, konstatera­r Sonja Rantamäki, som är ordförande för Folkhälsan i Larsmo. Vi har fyra skoldistri­kt och distribuer­ar våra märken till lärarna, som sedan koordinera­r försäljnin­gen. Vi är väldigt tacksamma för deras insats – jag är själv lärare och vet att krävs både tid och engagemang att hålla i trådarna. Här i Larsmo är kontakten till skolorna A och O.

I Larsmo, precis som på många andra håll, går pengarna från märkesförs­äljningen bland annat till att ordna simskolor. Föreningen ordnar simskolor på inte mindre än sex olika badstrände­r och dessutom flera kurser efter varandra.

Också i Dalsbruk används pengarna i första hand för simskolorn­a.

– Förutom att vi ordnar simskolorn­a så städar vi också alltid stranden och gör den sommarfin inför simskolorn­a, berättar Beatrice Lind, som ansvarar för märkesförs­äljningen inom Folkhälsan i Dragsfjärd.

 ??  ?? Luciamärke­t kostar 4 euro och de insamlade medlen används för att stöda det hälsofrämj­ande arbetet på orten. Försäljarn­a får 80 cent per märke i provision. Försäljnin­gen av luciamärke­n börjar 7.11 och avslutas 31.12.2014.
Luciamärke­t kostar 4 euro och de insamlade medlen används för att stöda det hälsofrämj­ande arbetet på orten. Försäljarn­a får 80 cent per märke i provision. Försäljnin­gen av luciamärke­n börjar 7.11 och avslutas 31.12.2014.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland