Hufvudstadsbladet

Aldrig mer sådana svarta gruvhål

- Sylvia Bjon sylvia.bjon@hbl.fi

ÖVER 200 miljoner har skattebeta­larna redan lagt in i Talvivaara via investerin­gar och lån. Det kan bli lika mycket till för att få teknik och miljöhante­ring i ett ”investerin­gsvänligt skick”, och för att rädda regionen.

Inte heller då är det sagt att nå- gon vill investera. Men nu finns bara väldigt dyra lösningar kvar.

Det må tekniskt sett vara dotterbola­get, Talvivaara Sotkamo, som ansöker om konkurs, men bekymren är inte mindre för det. Talvivaara Sotkamo driver själva gruvverksa­mheten, och är det bolag som har merparten av personalen.

Att överrocken, börsbolage­t, finns kvar innebär närmast att det finns någon som – mot klockan – kan fortsätta leta finansiäre­r. Mer troligt är att staten får lägga in både arbetstimm­ar och pengar för att bädda för trovärdiga industriel­la köpare, med osäkert resultat. Gruvproces­sen kan ändå inte avstannas vare sig snabbt eller billigt.

Det är sannolikt att konkursen genomförs som offentlig utred- ning. Med allt det ansvar staten förutsätts ta är det bara logiskt så.

Det är ändå en historisk flopp. Ett liknande svart hål för skattemede­l får aldrig uppstå igen, och oberoende av gruvdrifte­ns framtid är finländarn­a värda ingående haverirapp­orter ur statsägand­e- och miljövinke­l och lärdomar som består.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland