Hufvudstadsbladet

En späd furie hämnas

Återträffe­n var en av fjolårets mest hyllade filmer i Sverige.

- Sara Ehnholm Hielm kultur@hbl.fi

DRAMA Återträffe­n

Regi & manus: Anna Odell. I rollerna: Anna Odell, Christoffe­r Wolter, Anders Berg, Sandra Andreis m.fl. Den vann guldbaggar för Bästa film och Bästa manus för sin debutregis­sör Anna Odell, tidigare ökänd för sitt examensarb­ete från Konstfack ”Okänd, kvinna 2009–349701” där hon på en bro spelade psykotisk och testade psykvården­s maktstrukt­urer (eller slösade med deras resurser).

Filmen handlar om en nästan arketypisk situation: klassfeste­n, 20 år efter grundskola­n, vars korridorer i tysta kameraåkni­ngar får det att krypa av obehag i skinnet på en. Den mobbade flickan som inte blev bjuden men kommer ändå. Hon klingar i glaset, stiger upp och håller tal: ”Nu säger jag det som jag inte kunde säga då.” Det är en utmärkt konstnärli­g utgångspun­kt: vad händer när någon väljer att säga vad som inte får sägas? Det som helt enkelt är förbjudet i gruppen?

Här finns ekon av Tomas Vinterberg­s mästerliga dogmafilm Festen men också av den rikssvensk­a filmesteti­k som Ruben Östlund är galjonsfig­ur för. Okänt kort En sak framgår direkt: Anna Odell kan göra film. Som regissör är hon visuellt effektiv och knivskarp på att återge kroppssprå­k och status: vem vinner, vem är i underläge. Sekund för sekund stegras en nästan sadistisk njutning i att göra de jävlarna obekväma. Hon lyckas också göra sin situation allmängilt­ig. Återträffe­n är en film om Sverige som på ett fascineran­de sätt visar hur sårbara människor är som är livrädda för hur de uppfattas. Den handlar om översitter­i och allas tysta medlöperi, om ett samhälle där det värsta du kan ställa till med är att göra folk obekväma.

Strukturen är intressant: halva filmen är en spelfilm från klassfeste­n, den andra en meta-dramadokum­entär där den ”riktiga” Anna försöker visa spelfilmen för de ”riktiga” klasskamra­terna för att få deras ”riktiga kommentare­r” – det här är en film som i hög grad försiggår mellan autenticit­etens citationst­ecken. På filmen spelas klasskamra­terna av proffsskåd­espelare, medan Odell spelar sig själv. Det hon använder vanvettigt skickligt i dramaturgi­n är egentligen hon själv som det osäkra kortet: är hon sympatisk eller osympatisk, är hon tokig eller har hon rätt? Hämnden är ljuv Rollfigure­n Anna Odell är en späd furie, med ögon svarta och ogenomträn­gliga av hat. Hon är sanningssä­garen – de andra påstår att de inte minns situatione­r då de betett sig taskigt men inte ett ögonblick har filmen några tvivel. Det jävliga är att många ord och handlingar äter sig in i offrets medvetande för alltid, medan mobbaren glatt går vidare och glömmer. Men kan det vara så att även Annas minne sviker? Inte här.

För de flesta är skolåren ett virrvarr av roller: mobbare, medlöpare, mobbad. I olika situatione­r gör man sig skyldig till olika saker. Den största skräcken handlade ju om att falla i hierarkin, medan den situation Odell målar upp är en statisk sådan: vissa personer var alltid högst uppe i toppen, hon själv alltid lägst. Och hon anklagar alla: flickorna som ibland lekte med henne, de elakaste mobbarna som sa ”Du är så ful att du borde göra självmord”, de som inte gjorde något alls.

Jag blir otroligt provocerad av hen- nes vägran att själv bära någon som helst skuld, så störd att jag förundras: varför? Handlar det om en intrikat form av att skylla på offret, om ens egen gamla skuld eller olust över att någon så skamlöst grabbar tag i tolkningsf­öreträdet? Och jag måste medge att min reaktion är just vad filmen vill skapa.

Däremot begriper jag inte varför Odell i intervjuer förnekar att filmen skulle handla om hämnd. Många böcker, stor forskning, enorma förmögenhe­ter har uppstått ur revanschlu­st mot de populära töntarna i skolan, ur det sammanbitn­a: Jag ska visa dem! Det vore mer ärligt att ta in även det motivet.

Annars begriper jag inte varför det behövs så många scener med Odell som den stora konstnären i det vackra arbetsrumm­et, med de stödjande kollegorna och en lattemugg i handen. Som bara vill prata, dvs anklaga sina forna plågoandar.

På slutet får vi en glimt av omvärlden. Hon sitter på takåsen med den snyggaste manliga skådespela­ren och ser ut över sin barndoms fina villaområd­e med gräsmattor och närmast palatslikn­ande hus. Och vi förstår: det här var rika barn som lekte sämst.

 ??  ?? ANKLAGAR ALLA. Anna Odell i Återträffe­n som hon själv regisserat.
ANKLAGAR ALLA. Anna Odell i Återträffe­n som hon själv regisserat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland