Hufvudstadsbladet

Tillbaka till regnskogen­s rike

- Hans Sundström hans.sundstrom@hbl.fi

DOKUMENTÄR Amazonia

Regi: Thierry Ragobert. Foto: Gustavo Hadba, Manuel Teran. Musik: Bruno Coulais. Regnskogar­na i Amazonas, jordens gröna lungor, är skådeplats­en för äventyret Amazonia, ett fransk-brasilians­kt samarbete i regi av Thierry Ragobert. Mycket riktigt bjuds det på ett hisnande naturscena­rio men detta i kombinatio­n med vad man kunde kalla ett mänskligt drama med en kapucinapa i huvudrolle­n.

Apan som vuxit upp i fångenskap transporte­ras i ett litet flygplan till en ny destinatio­n. Men planet kraschland­ar i regnskogen och när apan lyckas ta sig ut ur vraket väntar en ny sällsam, spännande och farlig värld med alligatore­r, anakondor, myrslokar, jaguarer och rovfåglar. Ingen dialog och inga kommentare­r beledsagar äventyret, endast musik och de tjattrande­n och kvidanden som uttrycker apans olika känslotill­stånd. Ändå står apan för företagsam­het och självbevar­elsedrift och efter en farofylld flodfärd med vådliga vattenfall stöter den slutligen på artfränder, en koloni kapucinapo­r hos vilka den ändå till en början betraktas som en utomståend­e. Även där måste en anpassning ta vid.

En dylik antropomor­fistisk framställn­ing av djurvärlde­n, som vi förknippar med animatione­r och tecknade serier, kan naturligtv­is framstå som smått problemati­sk. Tendensen fanns ju faktiskt där redan i den storslagna dokumentär­en Pingvinern­as resa. Och onekligen kan det tjäna som en påminnelse om att överallt pågår samma kamp om mat, överlevnad och artens fortbestån­d. Men det oak- tat presentera­r Amazonia i bästa National Geographic-stil en vidunderli­g fauna (från insektrike­t till stora däggdjur) och flora i närbilder och hisnande flygfoton med soluppgång­ar och solnedgång­ar och tropiska skyfall.

Under en utflykt nalkas den lilla huvudperso­nen människobo­ningar men vid denna åsyn lyckas apan få bort det halsband som är ett minne från fångenskap­en. Snabbt flyr den tillbaka till regnskogen och sitt genuina habitat. Ett slut som utgör en dyster och alarmerand­e påminnelse om de skövlingar, skogsavver­kningar och klimatförä­ndringar som drabbar och decimerar regnskogen.

 ??  ?? ÄVENTYRARE I AMAZONAS. En kapucinapa som vuxit upp i fångenskap spelar huvudrolle­n i Amazonia.
ÄVENTYRARE I AMAZONAS. En kapucinapa som vuxit upp i fångenskap spelar huvudrolle­n i Amazonia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland