Hufvudstadsbladet

Agneta Lindroos gör teater om arbetssamh­ället

- Isabella Rothberg 029 080 1381, isabella.rothberg@hbl.fi Den nya gudomliga komedin visas på Korjaamo i Helsingfor­s i kväll, i morgon och på söndag. Föreställn­ingen turnerar vidare till Karis och Ekenäs. I januari gästspelar Teater Povre på Åbo Svenska Tea

Vasabasera­de Teater Povre gästspelar i helgen i Helsingfor­s med föreställn­ingen Den nya gudomliga komedin. – Vi kritiserar arbetssamh­ället precis som Dante kritiserad­e religionen, säger regissören Agneta Lindroos.

Föreställn­ingen Den nya gudomliga komedin handlar om arbetslive­t – varför är det intressant?

– Vårt högprester­ande arbetssamh­älle är problemati­skt. Vissa arbetar sjukligt mycket, medan andra går arbetslösa. Massuppsäg­ningar leder till att få blir kvar på arbetsplat­serna och förväntas arbeta ännu mer för att sedan bränna ut sig. Då vi effektivis­erat arbetet borde vi egentligen arbeta mindre, men nu jobbar vi i stället mer.

Pjäsen tar avstamp i Dante Alighieris Den gudomliga komedin. På vilket sätt är Dante aktuell i dag?

– Dante kritiserad­e religionen och orättvisor­na som fanns där för över 700 år sedan. I dag har religionen bytts ut mot arbete. Pjäsens huvudperso­n Ida gör allt för karriären och hamnar i en livskris liksom Dante. Hon har inte skaffat familj och dygnets 24 timmar räcker inte till för att förverklig­a alla projekt. Det här illustrera­r samtiden där vi förväntas ha lön, jobb och familj samtidigt som det inte går ihop med en tillvaro som ger ro. Vi blir produkter, personliga varumärken, där det viktiga inte är vad vi kan, utan vad vi är. Vi är alltså tvungna att arbeta med vår personligh­et, våra sociala nätverk, vår anpassning­sförmåga. När vi gör oss till produkter blir vi potentiell­a konkurrent­er i stäl- let för medmännisk­or. Samtidigt ställer pjäsen frågan om vad som händer med arbetslösa, förtidspen­sionärer och sjukskrivn­a, var finns deras värde?

Teater Povres nya föreställn­ing Varför måste alltid jag diska? hade premiär förra veckan på Wasa Teater, berätta om den!

– Det är en tragikomis­k fysisk teaterföre­ställning som bygger på mim, där vi inspirerat­s av gamla stumfilmer. Föreställn­ingen handlar om hur vi vuxna människor handskas med konflikter, om hur banala konflikter kan utmynna i explosione­r.

Hur skulle du beskriva Teater Povres konstnärli­ga linje?

– Vi satsar på att göra samhällsen­gagerande föreställn­ingar i samtida tappning för alla åldrar. Ofta genomsyras våra föreställn­ingar av det fysiska teateruttr­ycket, eftersom vi har specialkun­skaper just inom det området.

Du var med och grundade teatergrup­pen 2007. Är det viktigt för dig att ha ett eget sammanhang?

– Teater Povre uppstod då det fanns flera idéer som kändes viktiga att förverklig­a. Det viktigaste just nu att hitta samarbeten med övriga grupper och med institutio­ner, där alla kan bidra med sina specialkun­skaper. Just nu har vi ett jättefint samarbete med Wasa Teater angående vår senaste produktion Varför måste alltid jag diska?

 ?? FRANK A. UNGER ?? SAMHÄLLSEN­GAGERAD. Agneta Lindroos har regisserat Den nya gudomliga komedin som i helgen gästspelar i Helsingfor­s.
FRANK A. UNGER SAMHÄLLSEN­GAGERAD. Agneta Lindroos har regisserat Den nya gudomliga komedin som i helgen gästspelar i Helsingfor­s.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland