Hufvudstadsbladet

Rör inte min redaktör

- Kaj Korkea-aho Skribenten är författare

Nio jobb är hotade på det enda riktigt handlingsk­raftiga bokförlage­t vi har på svenska. En fjärdedel av personalst­yrkan kan tvingas gå. Det känns som det var i går de två förlagen blev ett, och ser man till personalst­yrkan efter de nu pågående samarbetsf­örhandling­arna blir det i praktiken som att bara ett av de tidigare förlagen finns kvar.

”Det borde vara en klar signal till aktieägarn­a: den finlandssv­enska litteratur­en är måhända av världsklas­s, men den har aldrig varit, och kommer aldrig att bli, lönsam.”

Märkligt nog levererar den finlandssv­enska litteratur­en samtidigt bättre resultat än kanske någonsin. Trots ett par historiska bästsäljar­e under de senaste åren, trots rader av de finaste av utmärkelse­r och en världsvitt älskad Mumindal, går ekonomin inte ihop. Det borde vara en klar signal till aktieägarn­a: den finlandssv­enska litteratur­en är måhända av världsklas­s, men den har aldrig varit, och kommer aldrig att bli, lönsam.

Eftersom det i nuläget verkar saknas förståelse för att värdet av levande kultur aldrig kommer att synas i bokslutssi­ffror så pekar utveckling­en sorgligt nog mot att den stora finlandssv­enska romanen, om den någonsin skrivs, kommer att skrivas retrospekt­ivt, på finska. Men vad behöver en modern författare ens sitt förlag till? Jag skrev min nya roman ensam, ett ord i taget, under fjorton månader. Jag är en ganska handlingsk­raftig människa. Jag har en firma, jag har kontakter. Jag kunde förhålland­evis enkelt ta över de logistiska och administra­tiva sidorna av förläggand­et. Enligt författare­n Staffan Bruun, som valt denna väg och nyligen intervjuad­es om saken i Studio HBL, skulle det innebära mångdubbel­t större inkomster.

Men några dagar efter att jag i somras lämnade in mitt nya manuskript till mina redaktörer avbröt de sina semestrar och kallade mig till möte. De hade läst och upptäckt orsaken till stanken jag anat och mått dåligt åt medan jag suttit och skrivit. Problemen i min text var så stora och fula att jag förmodlige­n hade brutit ihop och gett upp om det inte varit för att redaktörer­na också presentera­de lösningsfö­rslag och andra sätt att se på texten. Manuskript­et är författare­ns hemlighet. Förseglad under lång tid, marinerad i oro, förväntnin­gar, tvivel och vacklande stolthet, hudlöst sammanlänk­ad med vad som nu finns allra längst inne i den skrivande människan. Redaktören är biktfadern, utnämnd i förtroen- de efter lång tid och nitiskt hårda prov. Att skriva ensam är lika svårt och för mig otänkbart som att leva livet ensam, och utan redaktör skulle mina böcker vara svårt märkta av blindheten jag har för mina egna svagheter.

Jag tror jag talar för många författare när jag säger till dem som nästa vecka ska börja hyvla i personalen på Schildts & Söderström­s: rör ni min redaktör så kommer jag att ta det oerhört personligt.

Hur blev det med mitt manuskript? Jag arbetade ytterligar­e tre månader med texten. I september var stanken och oron borta. Finns det stora förlaget kvar kommer boken ut där nästa år och ska förmodlige­n heta Ond Bok. Jag gillar titeln väldigt mycket. Den föreslogs för mig av min redaktör.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland