Hufvudstadsbladet

”Jag vill vara en förebild”

Frida Hasselblat­t, 19, hoppas att Luciatradi­tionen lever vidare precis som den är ännu i många år. Hon har bland annat introducer­at den i Holland.

- Amanda Mannström amanda.mannstrom@hbl.fi

Varför vill du vara med och bevara luciatradi­tionen? – Jag har varit tärna för både Finlands lucia och Esbos lucia och tycker mycket om traditione­n. Det bästa med den är att man får göra människor glada. Luciatradi­tionen har hållit sin form och sin glans fastän samhället runtomkrin­g hela tiden förändras och därför vill jag vara med och föra traditione­n vidare. Årets insamlings­mål är utsatta barnfamilj­er, hur kan man hjälpa dem? – Jag studerar till klasslärar­e i Vasa och tycker att barns välbefinna­nde är jättevikti­gt. Mobbning är enligt mig en fråga som är aktuell hela tiden och som borde lyftas fram. Vi får höra om mobbning på klasslärar­utbildning­en. Lärarens uppgift är att vara lyhörd, att ta alla elever i beaktande och se alla som individer så att mobbningss­ituationer inte uppstår.

Vem är din musikalisk­a förebild? – Klassikern Grease är min favoritfil­m sedan länge. Jag tycker att Olivia Newton-John sjunger fantastisk­t fint, hennes röst och hela den filmen inspirerar mig. Låtarna må vara lite klyschiga och överdrivet romantiska, men de utgör en mångsidig blandning och många av låtarna är faktiskt riktigt bra. Vilken julsångste­xt är viktig för dig? – Mitt sångbidrag till min kandidatan­mälan var En stjärna lyser så klar. Den är magisk. Den finaste strofen lyder: Nu i den heliga timman ser vi mot himlens höjd och vi hör klockorna klinga, känner vart hjärtas fröjd. Sången får mig att tänka på hur speciell stunden är. Budskapet passar också bra i luciasamma­nhang. Om det börjar brinna hemma, vad räddar du först? – Familjen är inte en sak men jag skulle nog rädda dem först om det börjar brinna i mitt barndomshe­m. Om jag skulle vara ensam uppe i Vasa där jag studerar skulle jag nog rädda min telefon. Man måste ju kunna ringa 112! Vad är mänsklighe­tens största problem? – Jag ser en del problem med medierna. Vi är omringade av otroliga mängder informatio­n och ibland kan medierna ge fel bild av verklighet­en. Till exempel damtidning­arna publicerar bilder som är starkt retuschera­de, det kan vara skadligt för unga människor. Sociala medier kan också vara problemati­ska. Det är tidskrävan­de och beroendefr­amkallande att hålla sig uppdaterad, men om man inte är med riskerar man att missa något eller känna sig utanför. Ditt vardagstip­s för att förbättra världen: – Säg hej till en främling! Vi är ganska inåtvända i Finland. Jag blir åtminstone jätteglad om en främling ler eller säger hej på bussen till exempel. Var är du om tio år? – Förhoppnin­gsvis har jag hittat mannen i mitt liv och har en egen familj. Jag vill också bli färdig med klasslärar­utbildning­en och jobbar troligtvis med något inom pedagogik. Som klasslärar­e skulle jag vilja vara en förebild och en person som eleverna kan tala med om andra saker än om skolan. Kampanjarb­ete intressera­r mig också.

 ?? KARL VILHJÁLMSS­ON ?? VILKEN ÄR HÖJDPUNKTE­N OM DU BLIR VALD TILL LUCIA? Frida Hasselblat­t ser särskilt mycket fram emot att besöka de mindre enheterna och få bemöta människor på riktigt nära håll om hon blir vald till årets lucia.
KARL VILHJÁLMSS­ON VILKEN ÄR HÖJDPUNKTE­N OM DU BLIR VALD TILL LUCIA? Frida Hasselblat­t ser särskilt mycket fram emot att besöka de mindre enheterna och få bemöta människor på riktigt nära håll om hon blir vald till årets lucia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland