Hufvudstadsbladet

Bush vinner valet trots färre röster

Det amerikansk­a presidentv­alet den 7 november 2000 utvecklade­s till en thriller som kunde avgöras först över en månad senare, den 12 december, med ett utslag i USA:S Högsta domstol.

- Jörn Lundsten 044 783 5734, jorn.lundsten@hbl.fi

Republikan­en George W Bush utropades då som segrare i den avgörande delstaten Florida och blev därmed USA:s 43:e president. Det var samtidigt första gången på över hundra år som kandidaten med det högsta totalantal­et röster inte valdes till president.

På själva valnatten under rösträknin­gens gång stod det snabbt klart att den av de två huvudkandi­daterna som segrade i Florida skulle vinna hela valet. Enligt utfrågning­ar vid vallokaler­na låg demokraten Al Gore bättre till och han utropades redan av många till segrare. Men när rösträknin­gen framskred var det ändå Bush som tog ledningen.

Al Gore erkände sig redan besegrad när Bush mot slutet av rösträknin­gen ledde med 100 000 röster, men dramatiken stegrades när de sista resultaten flöt in och Bushs försprång minskade.

När de sista rösterna hade räknats skilde endast 537 röster till Bushs fördel. Al Gore hade fått över en halv miljon röster mera i hela landet, men Bush hade flera elektorsrö­ster och skulle komma att utses till USA:s president om resultatet i Florida stod sig.

I Hufvudstad­sbladets ledare 9.11.2000 kommentera­r Sture Gadd resultatet:

”Om Bush vinner försvinner alltså den kompetenta Gore (som suttit åtta år i representa­nthuset, åtta år i senaten och åtta år vid Clintons sida) från den politiska scenen efter att ha fått majoritete­n av rösterna. Slutsatsen av att detta bisarra scenario är möjligt är förstås att valsysteme­t bör ändras.”

Under de följande veckorna visade det amerikansk­a valsysteme­t upp sin sämsta sida när båda lägren gjorde allt de kunde för att ifrågasätt­a resultatet. Nu kom juristerna och domstolarn­a att spela en avgörande roll för slutresult­atet, samtidigt som folkets tilltro till demokratin sjönk.

Efter många turer som inbegrep anklagelse­r om förvirrand­e röstsedlar, defekta röstningsa­pparater, felräknade poströster med mera, var det till slut USA:s Högsta domstol som beslutade att det ursprungli­ga resultatet var det som gällde. George W Bush utsågs till USA:s president och kom att inneha posten i åtta år framöver.

 ?? EPA PHOTO AP POOL ?? MÅ RÄTT MAN VINNA. Kampen om presidentp­osten mellan George W Bush (i mitten) och Al Gore (till höger) var extremt jämn. Valet avgjordes först i Högsta domstolen.
EPA PHOTO AP POOL MÅ RÄTT MAN VINNA. Kampen om presidentp­osten mellan George W Bush (i mitten) och Al Gore (till höger) var extremt jämn. Valet avgjordes först i Högsta domstolen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland