Hufvudstadsbladet

Näsdagen firas i Yles kanaler

- Erik Holmberg Skribenten går i klass 9D i Winellska skolan och är prao på HBL.

Näsdagssho­wen 2014. TV2 19.00, repris måndag 8.50.

Till vilket ändamål går pengarna i år, Tea Saloranta, marknadsfö­rings- och kommunikat­ionschef för Stiftelsen Näsdagen? – Det ligger alltså nio fonder bakom insamlinge­n: Finlands Röda Kors, Finska Unicef, Kyrkans utlandshjä­lp, Fida Internatio­nal, Rädda Barnen, Plan Finland, Finlands Fackförbun­ds Solidarite­tscentral (SASK), Internatio­nella Solidarite­tsfonden och Finska Missionssä­llskapet. Det är de som sedan tillsamman­s bestämmer vart pengarna skänks, men de går till barn i Afrika, Sydasien eller Centraloch Sydamerika. Har ni något mål för hur mycket pengar ni vill samla in? – Vi har som mål att under hela året få in 2,9 miljoner euro. I fjol hade vi 2,5 miljoner som mål för hela året och då slog vi insamlings­rekord med 3,16 miljoner euro. Hur fick ni idén att börja ordna Näsdagen? – Idén kommer från Storbritan­nien där välgörenhe­tsorganisa­tionen Comic Relief ända sedan 1988 har ordnat Red Nose Day. De hittade på idén i samband med hungersnöd­en i Etiopien 1985. Den finska Stiftelsen Näsdagen grundades år 2004 och har samlat in pengar sedan dess.

Varför kallas det Näsdagen? – För att man tänkte att en röd clownnäsa skulle symboliser­a komedi och allt blir ju mycket roligare när någon pratar med en clownnäsa på sig. Hur får ni kändisar att ställa upp på Näsdagen? – Många kändisar har sagt att de gärna är med för de vill vara med och hjälpa och Näsdagen är en ypperlig möjlighet till det. Hur mycket pengar har ni lyckats samla in hittills? – På vår nätsida kan man bilda ett eget team med sina vänner och göra olika saker för att samla in pengar och bara på det här sättet har vi lyckats samla in omkring 130 000 euro. Mera exakta siffror om hur mycket vi samlat in får ni i tv-showen.

 ?? JYRKI VALKAMA ?? FEM TIMMAR SHOW. Arman Alizad, Robin, Ransu, Krista Siegfrids, Janne Kataja och Rakel Liekki är några av de kändisar som medverkar i årets Näsdagsins­amling.
JYRKI VALKAMA FEM TIMMAR SHOW. Arman Alizad, Robin, Ransu, Krista Siegfrids, Janne Kataja och Rakel Liekki är några av de kändisar som medverkar i årets Näsdagsins­amling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland