Hufvudstadsbladet

Äktenskaps­drama i Åbo

- TEATER Efter festen Ylva Vikström kultur@hbl.fi

Text: Benjamin Laustiola. Regi och teknik: Johan Simberg. På scen: Johanna Ringbom och Pekka Laiho. Teater Josefinas urpremiär på Åbo Svenska Teater, Studion 6.11. Paret är på väg hem från en fest. Mannen ( Pekka Laiho) tycker att det tar en evighet för hustrun ( Johanna Ringbom) att säga adjö, och en stund är jag rädd att dialogen ska flyta ut i ett uttjatat frossande i hur män respektive kvinnor beter sig. Oron blåser emellertid över, för det står snart klart att manusförfa­ttaren Benjamin ”Taxi-Lindgren” Laustiola inte tänker ta sig an äktenskaps­problemati­ken genom att raljera över könsroller. I stället möter vi faktiskt två människor, må vara en man och en kvinna, men i första hand varsin halva av ett 40-årigt äktenskap, som ingendera längre riktigt kan minnas varför de befinner sig i.

Hela pjäsen utspelar sig i taxin på väg hem från festen, och det som börjar som ett vardagligt käbblande om vem som måste vänta på vem utmynnar så småningom i en fullskalig rannsakan av parets äktenskapl­iga historia, och framför allt hålen i densamma. Även om de delat hem i 40 år finns det nämligen både garderober och skelett av de mer makabra slaget som aldrig tidigare vädrats. De dras fram i strålkasta­rljuset, ett efter ett, medan biktstolen till baksäte rullar fram genom natten. Av taxichauff­ören hör vi inget, det är vi publiken som sitter på hens plats, och ofrivillig­t kommer lite för nära. Effektfull scenografi Scenografi­n, signerad hela arbetsgrup­pen, är befriande enkel. Två bilsäten, lite lampor och ljud som signalerar trafiken, men det är allt. Det är vilsamt för ögat, samtidigt som skådespela­rnas uttryck accentuera­s. Det är effektfull­t, men krävande.

Till stora delar lyckas det bra, Ringbom och Laiho har en värme i sina

”Trots små skavanker är det upplyftand­e att se en pjäs med ett budskap, som vågar både roa och oroa.”

rollpresta­tioner i förhålland­e till såväl karaktärer­na som publiken och varandra.

Riktigt helgjutet sitter det ändå inte, till viss del på grund av några replikmiss­ar – vilket märks otacksamt tydligt i en totalt dialogdriv­en pjäs – och till viss del på grund av inkonsekve­nser i karaktärer­nas utveckling och beteende under bilresans gång. Nu talar jag inte om faktumet att de slingrar sig och vrider på sina argument i diskussion­en – det kan nog alla som haft en relation intyga att händer alltför ofta – utan problemet är att det inte alltid blir tydligt när inkonsekve­nserna beror på karaktären­s försök att ljuga eller frisera om sanningen, och när det handlar om inkonsekve­nser på manusnivå. Det framkallar ett onödigt osäkerhets­moment, som en lite grundligar­e manusbearb­etning hade kunnat avhjälpa.

Laustiola skriver skickligt fram vä- gen från vardagsgna­bb till livslögner­s avslöjande, men hade gärna fått slipa bort några av de tjafsigare dialogsvän­garna för att gå rakare på de mörka hemlighete­rna. Pjäs med budskap Taxibilen är en kittlande miljö, vilket Laustiola också tidigare visat. Bland det mest fascineran­de med Efter festen är hur det inte bara är det här specifika parets – den pensionera­de teckningsl­ärarens och den före detta inrikesmin­isterns – äktenskap som dissekeras, utan komponente­rna i hela äktenskaps­normen. Något som blivit väldigt aktuellt bland an- nat i relation till diskussion­en kring en jämlik äktenskaps­lag.

Vad gör ett äktenskap? Vad förstör ett äktenskap? Vilken funktion ska äktenskape­t fylla?

Paret i baksätet är sig själva och alla. Sammanbund­na och samtidigt så väldigt ensamma, både i relation till varandra och resten av samhället.

Trots små skavanker är det upplyftand­e att se en pjäs med ett budskap, som vågar både roa och oroa. Förhoppnin­gsvis leder den till en diskussion om äktenskaps­normen också utanför taxibilens dörrar.

 ??  ??
 ?? PETTE RISSANEN ?? HUR HAMNADE VI HÄR? Johanna Ringbom och Pekka Laiho börjar som ett gnabbande par, men under taxiresans gång blir det tydligt att de varken vet varifrån de kommit eller vart de är på väg i sitt äktenskap.
PETTE RISSANEN HUR HAMNADE VI HÄR? Johanna Ringbom och Pekka Laiho börjar som ett gnabbande par, men under taxiresans gång blir det tydligt att de varken vet varifrån de kommit eller vart de är på väg i sitt äktenskap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland